Wydział Organizacji i Zarządzania w nowej siedzibie

W czwartek 22 września odbędzie się uroczyste otwarcie nowej siedziby Wydziału Organizacji i Zarządzania, która znajduje się w kampusie B Politechniki Łódzkiej w zmodernizowanym budynku B17.

W wydarzeniu weźmie udział prawie 200 osób z całej Polski: przedstawiciele władz uczelni i wydziałów reprezentujących nauki o zarządzaniu i jakości, członkowie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz liczne grono reprezentujące świat biznesu i firmy współpracujące z Wydziałem. Obecni będą też przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i władz miasta.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 11:00 w Zatoce Sportu powitaniem gości i okolicznościowymi wystąpieniami. Zebrani będą też uczestniczyć w wirtualnym spacerze po nowej lokalizacji.

Około godziny 12:00 przed budynkiem B17 rektor prof. Krzysztof Jóźwik wraz z dziekan WOiZ prof. Agnieszką Zakrzewską – Bielawską dokonają symbolicznego otwarcia nowej siedziby, przecinając wstęgę.

Co mieści się na czterech wyremontowanych piętrach oddanych do użytku Wydziałowi Organizacji i Zarządzania?

Wydział zajmuje w budynku cztery piętra – w sumie 3 270 m2. Na tej powierzchni znajduje się 17 nowocześnie wyposażonych sal dydaktyczno-seminaryjnych, 2 sale konferencyjne oraz 24 pokoje dla pracowników, a także dziekanat i 20 pomieszczeń dla administracji.

W Politechnice Łódzkiej trwa ciągły proces modernizacji naszego kampusu. Kolejnym przykładem jest zakończona inwestycja dla Wydziału Organizacji i Zarządzania – mówi rektor prof. Krzysztof Jóźwik. – Cieszą mnie nie tylko bardzo dobre warunki stworzone wykładowcom i studentom, ale także to, że świadectwem bliskiej współpracy Wydziału z firmami stają się liczne sale objęte ich patronatem. 

Całkowity budżet inwestycji wyniósł 18,1 mln zł, z czego ponad 5,7 mln zł przekazał Urząd Marszałkowski w ramach funduszy UE.

Dziekan prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska mówi – Mam nadzieję, że nowa siedziba będzie służyć Wydziałowi Organizacji i Zarządzania przez kolejne 30 lat – podobnie jak opuszczany przez Wydział Pałac Scheiblera – i będzie miejscem owocnej pracy, gdzie w przyjaznej atmosferze będziemy świętować wiele kolejnych sukcesów Wydziału.

Po otwarciu siedziby, uroczystości powrócą do Zatoki Sportu, gdzie o 12:30 rozpocznie się panel „Od tradycji do nowoczesności – doświadczenia uczelni wyższych we współpracy z biznesem”, moderowany przez dziekan prof. Agnieszkę Zakrzewską-Bielawską. Będzie on okazją do dyskusji pomiędzy przedstawicielami uczelni technicznych, ekonomicznych i uniwersytetów oraz do przedstawienia perspektywy przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i handlowych. Udział w panelu wezmą władze rektorskie: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prezesi i dyrektorzy DELL Products, Grupy Pietrucha, Corning Optical Communications Polska oraz Rossmann.

 

Źródło: Politechnika Łódzka