Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ w Strefie Biznesu

 

Wczoraj Wydział Organizacji i Zarządzania sentymentalnym spotkaniem pożegnał się ze swoim dotychczasowym miejscem w Pałacu Scheiblerów, a dziś została uroczyście otwarta nowa siedziba Wydziału – której nadano imię Strefa Biznesu.

Budynek, w którym cztery piętra zajmuje teraz Wydział został zrewitalizowany w ramach projektu o całkowitym budżecie 18,1 mln zł. W tej kwocie ponad 5,7 miliona złotych zostało przekazanych przez Urząd Marszałkowski w ramach funduszy UE.

Otwarcie nowej siedziby dla Wydziału OiZ zgromadziło prawie 200 osób z całej Polski: przedstawicieli świata nauki i liczne grono reprezentujące biznes oraz firmy różnych branż.

Rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik mówił, że nowa przestrzeń to nowe nadzieje, impuls do realizacji nowych pomysłów, które przyniosą dobre efekty oraz do dalszego rozwoju. Wydział Organizacji i Zarządzania prowadzi bardzo efektywną współpracą z biznesem. Mówiła o tym dziekan Wydziału prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, podkreślając, że bliskie wzajemne relacje doceniane są przez firmy, a także przez studentów mających dzięki nim kontakt z praktyką i realnymi wyzwaniami dotyczącymi zarządzania, jakości, logistyki, zrównoważonego rozwoju i wielu innych dziedzin. Zwrócił na to uwagę wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, zaznaczając, że sukces firm nie jest możliwy bez dobrze wykształconych menedżerów, mających przy tym umiejętności inżynierskie. Tych Wydział OiZ wykształcił już niemal 16,5 tysiąca od 1996 r., kiedy to wydano absolwentom pierwsze dyplomy.

Co mieści nowa siedziba Wydziału Organizacji i Zarządzania?

Wydział zajmuje w budynku cztery piętra – w sumie 3 270 m2. Na tej powierzchni znajduje się 17 nowocześnie wyposażonych sal dydaktyczno-seminaryjnych, w sumie na ponad 450 miejsc, sale komputerowe, 2 sale konferencyjne oraz 24 pokoje dla pracowników, a także dziekanat i 20 pomieszczeń dla administracji. Są też sale wyposażone przez partnerów Wydziału – firmy różnych branż. Mają one niepowtarzalny charakter i stanowią miejsce zachęcające do spotkań (przykłady na zdjęciach). Dla studentów wydzielono atrakcyjne strefy chilloutu, a także pomieszczenia dla kół naukowych. Budynek, który przeszedł tzw. głęboką termomodernizację ma m.in. zamontowane na południowej ścianie panele fotowoltaiczne, a wewnątrz proekologiczną wentylację. 

Symbolicznego otwarcia nowej siedziby dokonali (na zdj. od lewej): dziekan prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Andrzej Górczyński, członek Zarządu Województwa Łódzkiego, wojewoda Tobiasz Bocheński i rektor prof. Krzysztof Jóźwik.

Pozostała część gmachu należy do Centrum Papiernictwa i Poligrafii.

Naukowym akcentem uroczystości był panel „Od tradycji do nowoczesności – doświadczenia uczelni wyższych we współpracy z biznesem”, moderowany przez dziekan prof. Agnieszkę Zakrzewską-Bielawską. Był on okazją do dyskusji pomiędzy przedstawicielami uczelni technicznych, ekonomicznych i uniwersytetów oraz przedstawienia perspektywy przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i handlowych. Udział w panelu wzięły władze rektorskie: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także prezesi i dyrektorzy DELL Products, Grupy Pietrucha, Corning Optical Communications Polska oraz Rossmann.

 

Źródło:  Politechnika Łódzka