Konkurs na plakat filmowy | Rok Stanisława Lema

Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi zapraszamy do udziału w konkursie na plakat promujący filmy, które powstały na podstawie prozy Stanisława Lema.

Konkurs organizowany przez Fundację Urban Forms we współpracy z ASP w Łodzi stanowi główne wydarzenie w ramach „Łódzkiego Roku Stanisława Lema 2021”.

Chcąc uczcić tę niezwykle ważną dla polskiej i światowej kultury postać, zaplanowano zorganizowanie „Festiwalu FiLEMowego FILEMY i LEMACJE”, dzięki któremu będzie można wypromować filmy zainspirowane twórczością Lema zarówno z polskiej, jak i światowej kinematografii.

W ramach projektu studenci zapoznają się z filmami powstałymi na podstawie twórczości Stanisława Lema (będzie to pokaz adresowany do uczestników konkursu) oraz tymi, w których realizację był zaangażowany. Będzie to kanwa dla ich reinterpretacji lemowskiego świata, jak i rewaloryzacji polskiego plakatu filmowego. Nie znaczy to, że zamykamy się na inne, niż zaprezentowane filmowe lemowskie adaptacje. Drogę dla twórczych poszukiwań pozostawiamy otwartą, zatem to studenci zadecydują, do którego filmu inspirowanego prozą Stanisława Lema stworzą plakat.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy plakaty w postaci przeznaczonej do rozpowszechniania metodami poligraficznymi lub elektronicznymi. Więcej informacji na temat zgłoszeń znajduje się w Regulaminie Konkursu

Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2021 r.

Zrealizowane plakaty zostaną ocenione przez jury, a te najlepsze otrzymają nagrody:

  • I nagroda – 3 000 PLN
  • II nagroda – 2 000 PLN
  • III nagroda – 1 000 PLN
  • trzy wyróżnienia po 500 PLN

Pokonkursowe plakaty pokazane zostaną we wrześniu (miesiącu urodzin Lema) podczas wystawy towarzyszącej Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Fantastycznych i Futurologicznych FiLEMy i LEMacje.

Zostanie też wydany katalog do wystawy (nakład 100-200 egzemplarzy). Wydawnictwo będzie spełniać standardy publikacji poświęconej opisowi dziedzictwa kulturowego, zgodne ze zwyczajami we współczesnej historii sztuki i instytucjach wystawienniczych. Będzie też zawierać teksty informacyjno-krytyczne dotyczące sztuki plakatu i kanonu obrazowania prozy Stanisława Lema, co rozszerzy krąg jego odbiorców poza osoby odwiedzające wystawę.

Regulamin konkursu

 

Projekt „Lem i Polska Szkoła Plakatu. Konkurs i wystawa plakatów studentów ASP” współfinansowane jest z budżetu Miasta Łodzi.