Wybory władz UŁ 2020-2024: informacje

Senat Uniwersytetu Łódzkiego, na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2020 r., wydał pozytywne opinie w sprawie obu kandydatur na stanowisko Rektora UŁ w kadencji 2020-2024. O urząd ubiegają się Pani Profesor Elżbieta Żądzińska (obecna Prorektor UŁ ds. nauki) oraz Pan Profesor Sławomir Cieślak (aktualnie Prorektor UŁ ds. kształcenia). Teraz przed obojgiem kandydatów są dwie debaty – odbędą się one 9 i 10 lipca (czwartek-piątek). Obie debaty zaczną się o godzinie 10:00 i będą transmitowane dla całej społeczności Uniwersytetu Łódzkiego. Link do transmisji zostanie dostarczony do wszystkich drogą mailową. Kolegium Elektorów UŁ dokona wyboru Rektora 15 lipca. Wszystkie informacje o wyborach i kandydatach można znaleźć tutaj.

Uczelniana Komisja Wyborcza ustaliła terminy oraz harmonogram debat wyborczych kandydatów na rektora UŁ na kadencję 2020-2024.

UCHWAŁA NR 27 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 29.06.2020 r.

Debata kandydatów na Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Łącznie wybrano 200 elektorów ze wszystkich grup wyborców: nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, studentów i doktorantów. To te osoby oddadzą głos na przyszłego Rektora naszej uczelni. We wszystkich grupach głosy na elektorów oddało ok 60% osób uprawnionych do głosowania. Największa frekwencja była na wydziałach ChemiiStudiów Międzynarodowych i PolitologicznychFizyki i Informatyki Stosowanej oraz Filologicznym.

FREKWENCJA – KOMPLET DANYCH

Teraz wszyscy członkowie społeczności UŁ mogą wziąć udział w zdalnych spotkaniach wyborczych z kandydatami na urząd Rektora UŁ. Informacje o terminach spotkań dostępne są na stronie wyborów [kliknij].

WYBORY WŁADZ UŁ 2020-2024 – STRONA Z KOMPLETEM INFORMACJI

KOMUNIKATY RADY UCZELNI

Rada Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego informuje, iż w dniu 5 czerwca 2020 roku wpłynęły do Rady Uczelni dwie kandydatury na Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020 – 2024.

1. Pani prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej. Zgłoszenia kandydatury dokonała grupa 21 Senatorów.

2. Pana prof. dr hab. Sławomira Cieślaka. Zgłoszenia kandydatury dokonała grupa 27 Senatorów.

Roman Wieczorek
Przewodniczący Rady Uczelni

W uzupełnieniu Komunikatu z dnia 5 czerwca 2020 roku Rada Uczelni UŁ informuje, iż:

I. zgłoszenia Kandydatury Pani prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej na Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dokonali niżej wymienieni Senatorowie:

1. Janusz Kaczmarek
2. Maria Bryszewska
3. Eleonora Bielawska-Batorowicz
4. Andrzej Kruk
5. Teresa Kaniewska
6. Katarzyna Lisowska
7. Zbigniew Anusik
8. Maciej Kokoszko
9. Kiril Marinow
10. Danuta Urbaniak-Zając
11. Jacek Hejduk
12. Aleksandra Orpel
13. Ryszard Machnikowski
14. Sławomira Skrzypek
15. Adam Cygankiewicz
16. Marek Badura
17. Magdalena Małecka
18. Marcin Studniarski
19. Wojciech Tołoczko
20. Anna Lichota
21. Krzysztof Prawicki

II. zgłoszenia Kandydatury Pana prof. dr. hab. Sławomira Cieślaka na Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dokonali niżej wymienieni Senatorowie:

1. Tomasz Czapla
2. Monika Marcinkowska
3. Artur Hłobaż
4. Artur Gałkowski
5. Mirosław Włodarczyk
6. Zbyszek Zdrojewski
7. Leszek Piąstka
8. Maria Czajkowska
9. Ryszard Kluszczyński
10. Wojciech Bachliński
11. Paweł Maślanka
12. Ewa Walińska
13. Ilona Zasada
14. Tomasz Cieślak
15. Joanna Cewińska
16. Krzysztof Skotnicki
17. Jarosław Marczak
18. Teresa Kaniewska
19. Michał Siniarski-Czaplicki
20. Wojciech Tołoczko
21. Krzysztof Prawicki
22. Ivan Petrov
23. Paweł Starosta
24. Agnieszka Golczyńska-Grondas
25. Agnieszka Liszewska
26. Alicja Stępień-Kuczyńska
27. Ewa Świerczewska

Roman Wieczorek
Przewodniczący Rady Uczelni

Źródło: Uniwersytet Łódzki