Wybory nowych władz UŁ odbędą się zdalnie

Senat Uniwersytetu Łódzkiego przyjął zmiany w Statucie Uczelni, które pozwalają na zdalny wybór nowych władz. Uczelniana Komisja Wyborcza wznowiła natomiast czynności wyborcze. Drogą elektroniczną zostaną wybrani elektorzy, nowy rektor UŁ, senatorzy oraz członkowie rad wydziałów. Głosowanie na nowego rektora UŁ odbędzie się 15 lipca. Poprzedzi je debata kandydatów ze społecznością Uczelni.

Kalendarz wyborczy, wszystkie informacje i potrzebne dokumenty można znaleźć tutaj:

Wybory władz UŁ 2020-2024

Zgodnie ze zmienionym Statutem UŁ posiedzenia rady wydziałów „mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań”.

Zdalnie zostaną wybrani elektorzy. Oni, tą samą metodą, dokonają wyboru nowego rektora uczelni. Procedury zmieniają się jedynie w sensie technologicznym, wszystkie inne przepisy związane z wyborami władz pozostają bez zmian.

Projekt proponowanych zmian w Statucie UŁ został opublikowany kilka tygodni temu na stronie internetowej uczelni, by wszyscy mogli się z nim zapoznać. Można go znaleźć również tutaj:

Zmiana Statutu UŁ – Wybory Władz Uczelni – Uniwersytet Łódzki

Do tej pory chęć kandydowania na stanowisko rektora Uniwersytetu Łódzkiego zgłosiły oficjalnie dwie osoby. Są to: Pani Prof. Elżbieta Żądzińska (Prorektor UŁ ds. nauki) oraz Pan Prof. Sławomir Cieślak (Prorektor UŁ ds. kształcenia).

Dziekani wszystkich wydziałów UŁ na kadencję 2020-2024 zostali już wcześniej zgłoszeni przez rady wydziałów i oficjalnie powołani przez rektora UŁ.

Źródło: Biuro Prasowe Uniwersytetu Łódzkiego