„Współczesna Kamienica Łódzka. Edycja III” – Rozstrzygnięcie konkursu

W dniach 26 i 27 października 2023 r. odbyły się obrady Sądu Konkursowego, w których spośród 32 nadesłanych projektów Jury Konkursu wyłoniło trzy zwycięskie prace. Podczas dyskusji i kreatywnych rozmów nad projektami, Sędziowie wybrali projekty, które ich zdaniem spełniają wizje „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej”, są to kolejno:

 • I miejsce (40 000 zł) – Aleksandra Durak, Julia Mejer, Milena Malatyńska.

Bogaty wachlarz zaproponowanych form wieloplanowego detalu architektonicznego, pełnego treści, symboli i znaczeń, budującego adekwatną do wielkomiejskiej lokalizacji formę łódzkiej, mieszkalno-usługowej, kamienicy. Zaproponowany budynek, sięgający do tradycji ArtDeco, tworzy współczesną stylistykę budowanej od nowa przestrzeni jednej z najistotniejszych ulic miasta i jego śródmieścia, ulicy Zachodniej oraz S. Więckowskiego. Należy jednocześnie podkreślić za autorami nagrodzonej pracy, że „Projekt jest sprzeciwem dla jednowartościowości i redukcjonizmu architektury modernizmu, zaprzeczeniem idei modernistów o istocie ciągłego procesu zmian w życiu, której to architektura ma się podporządkować”. Swoją pracą podjęli próbę „materializacji nieempirycznej wieloznaczności, radykalnego eklektyzmu” w kontekście „kulturowego odzyskania czasu utraconego”.

 • II miejsce (27 500 zł) – Zespół autorski Architektów Marciniak + Witasiak (w składzie: Dariusz Witasiak, Paweł Marciniak, Michał Brzeziński, Joanna Płuska, Katarzyna Wysznacka, Łukasz Izdebski, Ewa Sarama i Damian Nowak).

„Wieloświat” wielkomiejskiej kamienicy, czerpiący z industrialnej przeszłości Łodzi, jej przestrzeni architektoniczno-budowlanej, społecznej, estetycznej, wielokulturowej i wielowyznaniowej, materializującej się w urbanistyczno-architektonicznej formie miasta. Zaproponowana wielkoskalowa forma kamienicy jest interesującą próbą odpowiedzi na pytanie o roli i funkcji współczesnej kamienicy w zantagonizowanym środowisku śródmiejskim, często dalekim od oczekiwań w sposobie współistnienia „miasta” i „przyrody”. Autorom udało się połączyć ekspresję konstrukcji i formy budynku, tak bardzo kojarzące się z przemysłowym obrazem przeszłości Łodzi z potrzebami oraz oczekiwaniami jego użytkowników, kojarzącymi się w przeszłości z zapewnieniem miastu zieleni w postaci lasów, parków, zieleńców i fabrykanckich ogrodów. Zaproponowana postindustrialna forma budynku, silnie eksponująca stalową konstrukcję, tworzy unikatowy element przyszłej pierzei ulicy Zachodniej i S. Więckowskiego, stanowiąc jej niepowtarzalny element.

 • III miejsce (17 500 zł) – „Jednostka Projektowa” (w składzie: Tomasz Sachanowicz, Monika Puchała).

Propozycję architektury kamienicy opartej o konsekwentne zastosowanie rytmu podziałów formy i elewacji budynku, z wykorzystaniem układu galeriowego pozwalającego na stworzenie dużych, obustronnie doświetlonych mieszkań, stanowiących rzeczywistą alternatywę dla wielorodzinnej zabudowy obrzeży miasta. Zaproponowana głębokość traktu budynku pozwoliła, także poprzez rytm przerw w kubaturze, na dobre doświetlenie dziedzińca, którego wizerunek nadany został przez pasy galerii charakterystycznych dla historycznej zabudowy mieszkaniowej północnej części śródmieścia Łodzi. Pasy elewacji frontowych, podkreślone rytmem balkonów, nadały budynkowi wyrazisty charakter, stwarzający czytelny wizerunek zabudowy i skrzyżowania śródmiejskich ulic.

 • Nagroda Architekta Miasta (5 000 zł) – Łukasz Wawrzyniak

Praca została doceniona za następujące składniki tworzące jej architekturę:

 1. właściwa skala dla ul. Zachodniej i udane połączenie z sąsiednią kamienicą przy ul. S. Więckowskiego;
 2. podkreślenie narożnika dominantą;
 3. wyraźne zaznaczenie poziomego zróżnicowania charakterystycznego dla kamienic łódzkich czyli: monumentalny parter usługowy – środkowe kondygnacje zróżnicowane – kondygnacja wieńczącą budynek;
 4. utworzenie syntetycznego w odniesieniu do architektury historycznej detalu (kształt oficyn, pionowe kanelowanie przywołujące pilastry kamienic, oszczędne ale właściwie użyte pasy poziome dzielące sekcje elewacji);
 5. trafna sugestię prefabrykacji, która można odczytać jako „współczesność technologiczną” w służbie odniesień historycznych;
 6. zgrabne i unikalne połączenie odniesień do zabudowy fabrycznej i kamienicznej;
 7. trafne użycie osiowości pionowej.

Ponadto Sąd Konkursowy postanowił przyznać dwa wyróżnienia autorom następujących prac:

 • Sara Gorczyńska

Za stworzenie projektu budynku harmonizującego z otoczeniem z mocno zaznaczonym narożnikiem ulicy Zachodniej oraz S. Więckowskiego. Eklektyczna elewacja połączona z nowoczesną, opływową bryłą pokrytą refleksyjnym szkłem, jest udaną próbą prowadzenia dialogu z historyczną tkaną miejską. Autor umiejętnie wpisał się w skomplikowany kształt działki, zachowując odpowiednią skalę oraz proporcję obiektu.

 • VISKA Małgorzata Gałdyńska

Za wykorzystanie charakterystycznych dla łódzkich kamienic detali i form w postaci ozdobnych gzymsów, wykuszy, klasycznego podziału elewacji poprzez wyodrębnienie parteru oraz symetrii w elewacji frontowej podkreślające główne wejście do budynku.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM AUTOROM ZA UDZIAŁ W KONKURSIE!

Głównym założeniem konkursu było poszukiwanie wizji współczesnej kamienicy łódzkiej, mieszczącej się w zabytkowej tkance miejskiej, w konkretnie zagospodarowanym kwartale. Wszystkie prace przedstawiały oryginalne pomysły, ergonomiczne i zrównoważone rozwiązania oraz są świeżym spojrzeniem na otaczającą nas przestrzeń. Narożnik ulic S.Więckowskiego, Zachodnia oraz projektowana droga 3KDDW, to bardzo istotny fragment miasta, którego wypełnienie podniesie jakość przestrzeni na tym kwartale.

ZAPRASZAMY NA WRĘCZENIE NAGRÓD

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 16 listopada 2023r. o godz. 14:00
w Lapidarium Detalu Łódzkiego, przy ulicy Kościuszki 19 w Łodzi

Więcej informacji:https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/konkurs-architektoniczny-o-charakterze-studialnym-pn-wspolczesna-kamienica-lodzka-edycja-trzecia-id63754/2023/7/28/?metricShow

Galeria zwycięskich prac: