Wsparcie finansowe na organizację stażu w firmie

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 13 stycznia 2014 roku rozpoczyna wydawanie wniosków o zorganizowanie stażu. Wnioski będą realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektów:
„Wspieramy Twoją Aktywność” – dla osób bezrobotnych, zameldowanych w Łodzi w dzielnicach Bałuty i Polesie
„Łódzki rynek pracy to Twoja przyszłość” – dla osób bezrobotnych, zameldowanych w Łodzi w dzielnicach Śródmieście, Górna i Widzew
Powyższe projekty skierowane są dla docelowych grup osób bezrobotnych:

  • powyżej 50 roku życia,
  • niepełnosprawnych,
  • poniżej 31 roku życia,
  • z grupy NEET – osoby bezrobotne do 25 roku życia, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu

Wnioski o zorganizowanie stażu można pobrać na stronie internetowej Urzędu, w zakładce dla pracodawców – druki do pobrania, gdzie również znajduje się przykładowo wypełniony wniosek oraz w siedzibach Urzędu, ul. Kilińskiego 102/102a pok. 207 (II piętro), ul. Milionowa 91 Informacja Centrum Aktywizacji Zawodowej (I piętro).
Weryfikacji wniosków można dokonać w siedzibie Urzędu, ul. Milionowa 91, pok. 111.
Przed wypełnieniem wniosku o zorganizowanie stażu należy zapoznać się z „Zasadami dotyczącymi organizacji staży w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi” na rok 2014.
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że wnioski można składać od dnia 20 stycznia 2014 roku w Kancelarii Urzędu, ul. Kilińskiego 102/102a, ul. Milionowa 91.
Na jednym wniosku nie mogą być wskazani kandydaci kwalifikujący się do dwóch różnych projektów, ze względu na miejsce zameldowania.
Uczestnikiem danego projektu (bez względu na formę aktywizacji) może być osoba bezrobotna tylko jeden raz – dotyczy lat 2008 – 2014.
Źródło: Informacje Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi