Wsparcie dla uczelni

Jak co roku studenci i naukowcy łódzkich uczelni wyższych mogą ubiegać się o granty Prezydenta Miasta Łodzi. Wnioski na rok akademicki 2010/2011 można składać do końca marca br. Na prezydenckie granty mogą liczyć autorzy tych prac magisterskich, których tematem przewodnim jest Łódź. Wnioski w tej sprawie składa uczelnia. Muszą one zawierać plan badawczy pracy i opinię promotora o jej temacie. Potrzebna jest również informacja o przebiegu studiów i średniej ocen studenta oraz opinia rektora uczelni. Ponadto student musi się zobowiązać do przedstawienia pracy magisterskiej w Wydziale Edukacji UMŁ do końca roku akademickiego 2010/2011.
graduate
O dofinansowanie w ramach programu „Współpraca z uczelniami wyższymi” mogą się ubiegać organizatorzy naukowych przedsięwzięć promujących Łódź jako ośrodek naukowy, nakierowanych na współpracę zagraniczną oraz inicjatyw popularyzujących wiedzę o Łodzi i działań podejmowanych na rzecz rozwoju szkolnictwa w Łodzi.
Wnioski należy składać w terminie do 31 marca 2010 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 431, 415 (tel. 638-48-03, 638-48-04).

granty dla studentów – regulamin i wniosek >>>
przedsięwzięcia naukowe – regulamin i wniosek >>>
Źródło: www.uml.lodz.pl