WOONERF na Stefanowskiego – ciąg dalszy!

2 lipca został złożony do tegorocznego Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego wniosek o nazwie „Graj w zielone – II etap rewitalizacji ul. Stefanowskiego”. Dzięki ubiegłorocznym staraniom pracowników i studentów PŁ, na ul. Stefanowskiego (od Radwańskiej do Potza) powstanie jeszcze w tym roku wspaniały woonerf za 2,6 mln zł.

Przygotowany projekt przewiduje rewitalizację przestrzeni ul. Stefanowskiego (pomiędzy Potza i Skorupki) przez zamienienie jej w zielony woonerf, który będzie szerokim traktem spacerowym z uspokojonym ruchem samochodowym. Koncepcja przewiduje nasadzenia drzew i krzewów, tak by pojawiło się w tym miejscu dużo nowej zieleni. Ulica wzbogaci się również o strefy z ławkami, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci, a miejsca parkingowe uzyskają nową, przepuszczalną nawierzchnię. Całość została pomyślana jako element miejskiego planu adaptacji miasta do zmian klimatu.

Projekt ten jest częścią zwycięskiej pracy konkursowej stworzonej przez studentów Politechniki Łódzkiej w ramach akcji „Włócz się po mieście: warsztaty urbanistyczno-architektoniczne”. Ogólnopolski konkurs na koncepcję zagospodarowania łódzkich kwartałów organizowany jest od pięciu lat przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej „Cirkula” na PŁ we współpracy z Miejską Pracownia Urbanistyczną w Łodzi.

Liderami tegorocznego projektu są Adam Owczarek – kierownik Działu Rozwoju Uczelni oraz Daria Bartosik – studentka architektury z Wydziału BAIŚ PŁ. Oboje na załączonym zdjęciu.

Z uwagi na pandemię harmonogram ŁBO 2020 został przesunięty o miesiąc i w związku z tym  głosowanie odbędzie się dopiero w listopadzie. Mamy nadzieję, że tak jak w ubiegłym roku uda nam się uzyskać największą ilość głosów w dzielnicy „Stare Polesie” i doprowadzić do końca realizację naszego marzenia, czyli połączenia obu politechnicznych kampusów przyjazną, zieloną przestrzenią.

 

Źródło: Politechnika Łódzka