Wolne miejsca na UŁ i PŁ. Rekrutacja 2016 trwa.

57ba037a7b83d_o,size,969x565,q,71,h,aa7e6b
Setki wolnych miejsc na atrakcyjnych kierunkach studiów czekają jeszcze na Uniwersytecie Łódzkim i Politechnice Łódzkiej.

Jeszcze nic straconego! Nawet ci, przed którymi poprawka z matury lub nie do końca przemyślana decyzja, jaki kierunek studiów wybrać – mają wciąż szansę na zostanie studentem dwóch największych łódzkich uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego lub Politechniki Łódzkiej.

Na Uniwersytecie Łódzkim studia pierwszego stopnia można podjąć m.in. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (kierunki: biologia, biomonitoring, biotechnologia i ochrona środowiska), Wydziale Chemii (analityka chemiczna, chemia kosmetyczna, chemia), Wydziale Ekonomiczno-Socjologiczny (m.in. ekonomia w języku angielskim, ekobiznes, ekonomia miasta zrównoważonego, finanse międzynarodowe, gospodarka przestrzenna). Nadal otworem stoi przed potencjalnymi studentami Wydział Filologiczny UŁ, proponując naukę na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, różnego rodzaju filologie, informacja w środowisku cyfrowym oraz kulturoznawstwo. Równie ciekawie brzmią propozycje Wydziału Filozoficzno-Historycznego, kuszącego kierunkami: archeologia, etnologia, historia sztuki, a także okcydentalistyka, regionalistyka, religioznawstwo, a nawet wojskoznawstwo.

Jest jeszcze w czym wybierać na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Znacznie krótsze są listy dostępnych jeszcze kierunków na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej (fizyka, informatyka, nanotechnology – w języku angielskim), Wydziale Matematyki i Informatyki (analiza danych, informatyka, matematyka), Wydziale Nauk Geograficznych (m.in. geoinformacja, turystyka i rekreacja).

Wydział Zarządzania proponuje jeszcze analitykę biznesu, management and finance (w języku angielskim), przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami oraz zarządzanie publiczne. Zainteresowani Wydziałem Nauk o Wychowaniu mogą rozpocząć studia tylko na pedagogice, zaś chcący szczycić się indeksem Wydz. Prawa i Administracji mogą od października studiować politykę społeczną.

Wykaz kierunków i terminy naboru – na stronie rekrutacja.uni.lodz.pl

Trwa także drugi etap postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 na Politechnice Łódzkiej. Rejestracja internetowa i składanie dokumentów potrwa do 13 września br. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 19 września br.

Najwięcej studentów może przyjąć na studia dzienne Wydział Chemiczny – 224. Wydział Mechaniczny proponuje naukę niewiele mniejszej (222) liczbie kandydatów. Studentami Biotechnologii i Nauk o Żywności ma szansę jeszcze zostać 127 maturzystów, a Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska – 110. Poniżej setki miejsc proponują wydziały: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (87), Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Organizacji i Zarządzania (po 39).

Źródło: Dziennik Łódzki