Włókiennictwo i Przemysł Mody z europejską akredytacją

Komisja Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) zdecydowała o przyznaniu kierunkowi Włókiennictwo i Przemysł Mody, akredytacji na maksymalny okres 5 lat. Akredytacja ta jest jednocześnie europejskim certyfikatem jakości EUR-ACE® Label. Doceniony przez KAUT kierunek jest prowadzony na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów w Politechnice Łódzkiej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Komisja w raporcie podkreśliła szczególnie silne strony Wydziału, takie jak doskonałe wyposażenie nowoczesnych laboratoriów, szeroką ofertę zajęć w języku angielskim oraz staże i projekty realizowane we współpracy z przemysłem.

Włókiennictwo i przemysł mody to dobry wybór dla tych, którzy chcą poznać przemysł modowy „od podszewki”. Program studiów skupia się na szukaniu innowacyjnych rozwiązań dla nowoczesnej branży włókienniczo-odzieżowej.

Akredytacja KAUT oraz znak jakości EUR-ACE® Label są potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia oraz zgodności programu studiów z przyjętymi w Europie normami i zasadami dotyczącymi zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego w ścisłym powiązaniu z procesem bolońskim.

Źródło: Politechnika Łódzka