Wikipedia od kuchni, czyli jak wygląda praca przy szóstej najpopularniejszej stronie internetowej na świecie?!

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Oddziału Łódzkiego PTI oraz ACM Lodz Chapter, które odbędzie się w środę 28 maja 2014r o godz. 12:00 w budynku głównym A10 Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (tzw. Wydz. Elektryczny) Politechniki Łódzkiej w audytorium E1 przy ul. Stefanowskiego 18/22 w Łodzi.

W ramach seminarium planowane jest spotkanie z Juliuszem Gonerą, który opowie o swoich doświadczeniach w pracy informatyka w USA. Juliusz planuje opowiedzieć o tym:

  • jakie wyzwania stawia praca nad Wikipedią, 6. najpopularniejszą stroną internetową na świecie;
  • w jaki sposób Fundacja Wikimedia i społeczność Wikipedystów ułatwia dostęp do sumy ludzkiej wiedzy na całym świecie, również w krajach o utrudnionym dostępie do Internetu bądź rządzonych przez reżimy opresyjne;
  • jakimi innymi projektami, związanymi i niezwiązanymi z Wikipedią, się zajmuje;
  • jak wygląda życie w San Francisco, stolicy technologicznej Stanów Zjednoczonych i jednym z najbardziej interesujących miast tego kraju.

Juliusz Gonera
Juliusz urodził się w Łodzi, jest absolwentem Informatyki Politechniki Łódzkiej na kierunku Computer Science prowadzonej przez WEEIA w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE). Jeszcze w trakcie studiów spędził dwa lata w Hiszpanii; wymianę studencką spędził w Universidad Politécnica de Valencia. W ramach projektu magisterskiego obronionego w Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ pod opieką A. Romanowskiego Juliusz Gonera opracował autorski serwerowy algorytm grupowej pracy jednoczesnej pozwalający na symultaniczną zdalną pracę wielu osób nad tym samym dokumentem z mechanizmem rozwiązywania konfliktów. Juliusz jest współautorem kilku publikacji międzynarodowych związanych z tematyką swojej pracy magisterskiej i zdobywcą laurów na międzynarodowych forach innowacji. Po ukończeniu studiów podjął pracę w University of Virginia w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec roku 2012 przeprowadził się do San Francisco w Kalifornii, gdzie pracuje dla Fundacji Wikimedia zajmującej się rozwojem, promocją i wspieraniem Wikipedii.

Źródło: Informacje Organizatora

Juliusz Gonera
Juliusz Gonera