Wielki awans Politechniki Łódzkiej w Rankingu Perspektywy 2019


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła (12 czerwca) wyniki 20. Rankingu Szkół Wyższych. Politechnika Łódzka awansowała o jedno miejsce w grupie uczelni technicznych – na 5. pozycję i aż o 4 miejsca w klasyfikacji ogólnej – z 12. na 8. lokatę.
W Rankingu Uczelni Technicznych, trzy pierwsze miejsca pozostały bez zmian w stosunku do 2018 r. 1. miejsce zachowała Politechnika Warszawska. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie utrzymała w tym roku 2. pozycję. Trzecia jest Politechnika Wrocławska.

Rankingu Uczelni Akademickich pierwsze miejsce (ex aequo) zajęły: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Za nimi jest Politechnika Warszawska. Politechnika Łódzkazajęła 8. miejsce (ex aequo) z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Medycznym w Gdańsku.

W 20. edycji Rankingu Szkół Wyższych, w grupie uczelni akademickich, zostało ocenionych 100 szkół, a w grupie uczelni technicznych 23. W ocenie brano pod uwagę takie czynniki jak: absolwenci na rynku pracy, prestiż, innowacyjność czy umiędzynarodowienie studiów.

Nad prawidłowością i rzetelnością procedur Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” czuwa Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Źródło: www.p.lodz.pl