WHIRLPOOL FUNDUJE TRZY STYPENDIA

Przydałaby się dodatkowa kasa na nowy rok akademicki? Sprawdź może masz szansę na STYPENDIUM od firmy WHIRLPOOL!

O Stypendium może się ubiegać student/ studentka co najmniej trzeciego roku studiów jednolitych bądź trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub co najmniej pierwszego roku studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej lub Uniwersytetu Łódzkiego, który:

  • studiuje na Politechnice Łódzkiej na kierunku Matematyka na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki; na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz w Centrum Kształcenia Międzynarodowego;na kierunku Informatyka na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki oraz w Centrum Kształcenia Międzynarodowego;
  • studiuje na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki lub Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej; na kierunku Analityka biznesu na Wydziale Zarządzania; na kierunku Analiza Danych na Wydziale Matematyki i Informatyki; na kierunku Bankowość i finanse cyfrowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym; na kierunku Business Management na Wydziale Zarządzania; na kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym; na kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym; na kierunku Finanse międzynarodowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym; na kierunku Lingwistyka dla biznesu na Wydziale Filologicznym; na kierunku Rachunkowość na Wydziale Zarządzania;

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2018/09/Regulamin_Whirlpool.pdf
WNIOSEK:https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/program-stypendialny-whirpool/

Aplikuj do 25 października 2019 r.

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/