Weź udział w projekcie Akademicka Szkoła Liderów

Akademicka Szkoła Liderów to projekt realizowany przez Fundację Politechniki Łódzkiej. Ma zachęcić młode osoby do działalności społecznej i studenckiej. Jest skierowany do studentów Politechniki Łódzkiej oraz do absolwentów szkół średnich, którzy w tym roku rozpoczną studia na PŁ.

Grafika do projektu Akademicka Szkoła Liderów

Dla uczestników projektu Akademicka Szkoła Liderów zaplanowano 5-dniowy wyjazd szkoleniowy w dniach 9-13 września 2019 r. Podsumowaniem akcji będzie zorganizowanie, pod okiem mentorów, w listopadzie wydarzenia dla studentów PŁ. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Formularz rekrutacyjny i wszelkie informacje związane z uczestnictwem w projekcie znajdują się na stronie internetowej. Rejestracja do 18.08.2019.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.