W Łodzi powstaje Klaster Wyżyna Lotnicza

PL_klasterlotniczy

Podpisany w Politechnice Łódzkiej dokument jest niezwykle istotny z punktu widzenia sformalizowania funkcjonującej już intensywnej współpracy grupy instytucji, zarówno po stronie przemysłu, jak i nauki i ma stanowić podstawę do wykreowania nowej specjalizacji w regionie. Sygnatariusze umowy Klastra „Wyżyna Lotnicza” podkreślają, że utworzenie konsorcjum wynika z potrzeby stworzenia silnego ośrodka zaawansowanych technologii działającego w obszarze szeroko rozumianego przemysłu lotniczego.

Umowa Klastra „Wyżyna Lotnicza”została podpisana 22 października przez rektora Politechniki Łódzkiej prof. Stanisława Bieleckiego, prezesa Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Przemysława Andrzejaka oraz przedstawicieli takich firm jak: Airbus Helicopters Polska, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi, J&AS Aero Design sp. z o.o., BTO sp. z o.o. , Kerm Plus sp. z o.o. S.K.A., WingFoX, GG Tech sp.j, Ponar Silesia S.A. Patronat nad przedsięwzięciem objął obecny podczas aktu sygnowania marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Dokument ten jest niezwykle istotny z punktu widzenia sformalizowania funkcjonującej już intensywnej współpracy grupy instytucji, zarówno po stronie przemysłu, jak i nauki oraz ma stanowić podstawę do wykreowania nowej specjalizacji w regionie.

Łódzki Klaster „Wyżyna Lotnicza” stanowi swoistą kontynuację podpisanego 19 października 2015 r., a więc przed trzema dniami, porozumienia o utworzeniu Wyżyny Lotniczej, ponadregionalnej inicjatywy, do której dołączyli marszałkowie trzech województw: łódzkiego, lubelskiego i mazowieckiego. W ten sposób bezpośrednio wpisuje się w ambitne założenia rozwoju Polski w sektorze lotniczym.

Głęboko wierzę, że dzisiejsze spotkanie pozwoli zintensyfikować i nadać nową jakość rozwiązaniom technicznym stosowanym w przemyśle lotniczym i wypromować nasz region – region, który ma wieloletnie tradycje i sukcesy w tym obszarze – mówi rektor PŁ prof. Stanisław Bielecki.Te wyjątkowe osiągnięcia są cenione są przez odbiorców na całym świecie. Przykładem jest np. z sukcesem produkowana Fregata J6, motoszybowiec autorstwa łódzkich inżynierów – przedsiębiorców, założycieli firmy J&AS Aero Design sp. z o.o., która przystąpiła do naszego klastra „Wyżyna Lotnicza”.

Rektor prof. Stanisław Bielecki podczas spotkania wyraził przekonanie, że tak silne konsorcjum, do którego aspirują kolejne firmy, pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość, szczególnie z punktu widzenia ulokowania w Łodzi fabryki montażu helikopterów Caracal. Klaster „Wyżyna Lotnicza” to również szansa na wspólny rozwój małych i średnich firm, których kompetencje pozwalają tworzyć zaawansowane rozwiązania dla potrzeb lotnictwa.

Będzie to konsorcjum, które będę wspierał wspólnie z Marszałkiem Województwa Witoldem Stępniem w aspekcie pozyskiwania funduszy na realizację wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych. Zakładam również, że wszelkich starań dołoży Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, aby otoczenie biznesu intensywnie włączyło się do naszych działań – mówi rektor prof. Bielecki.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego PŁ