VII Ranking Wydziałów Prawa rp.pl (w tym uniwersyteckich poradni prawnych)

Z przyjemnością informujemy o wynikach VII Rankingu Wydziałów Prawa „RZECZPOSPOLITEJ”, w którym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zajął 4 pozycję (w tym 3 miejsce w kategorii Jakość Kształcenia oraz w dziedzinie Współpracy z Zagranicą)!

Jak co roku przy ocenie brane pod uwagę były wskaźniki związane z jakością kształcenia, współpracą zagraniczną oraz potencjałem naukowym (pełny ranking).

W tegorocznym zestawieniu na szczególną uwagę zasługuje także wyróżnienie, które otrzymała działająca na Wydziale Prawa i Administracji UŁ Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka: w rankingu współtworzonym przy udziale Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych zajęła ona 1 miejsce (zaraz obok uczelni z Wrocławia, Warszawy oraz Krakowa)!

(pełen tekst artykułu w Rzeczpospolitej)

Źródło: www.wpia.uni.lodz.pl