veolia logo

Veolia Energia Łódź

VEOLIA – ROZWIĄZANIA EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE
Veolia Energia Łódź jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, którego podstawową działalnością jest wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji. Veolia inwestuje również w odnawialne źródła energii, prowadzi działania na rzecz racjonalnego korzystania z ciepła, zrównoważonego rozwoju, jest partnerem szeregu inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i sportowych na rzecz społeczności lokalnej, miasta i regionu.

Łódzka sieć ciepłownicza jest drugą co do wielkości w kraju. Dzięki niej Veolia przesyła ciepło systemowe do ok. 60 proc. łódzkich mieszkań. Zasila również w ciepło zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe i usługowe. Uczestniczy w największych przedsięwzięciach inwestycyjnych podejmowanych w mieście, współpracuje z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Z władzami miasta działa w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji.

NASZE PRODUKTY I USŁUGI
Veolia jest ekspertem w dziedzinie kogeneracji – technologii umożliwiającej najbardziej efektywne, równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Priorytetem dla Veolii jest systematyczne zwiększanie produkcji „zielonej energii”. Dzięki zrealizowanym inwestycjom w elektrociepłowniach Veolii do wytwarzania energii oprócz węgla wykorzystywana jest biomasa.

Ciepło systemowe dostarczane przez Veolię to produkt konkurencyjny cenowo, nowoczesny i funkcjonalny, niezawodny i bezpieczny, ekologiczny, zapewniający wygodę i komfort użytkowania.

Veolia Energia Łódź oferuje:
• dostawy ciepła w wodzie gorącej
• dostawy pary technologicznej
• usługi w zakresie eksploatacji węzłów cieplnych i instalacji odbiorczych c.o. i c.w.u.
• legalizację ciepłomierzy
• dostawy energii elektrycznej
• projektowanie i budowę indywidualnych źródeł ciepła – w przypadku gdy przewidywana instalacja leży poza zasięgiem sieci
• zarządzanie infrastrukturą techniczną
• dostawy ciepła dla produkcji chłodu
• eksploatacja lokalnych źródeł ciepła
• zarządzanie energią
WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI I UCZELNIAMI WYŻSZYMI
Veolia oferuje praktyki i staże studentom i absolwentom wyższych uczelni. Współpracuje z Politechnika Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim oraz instytucjami naukowo-technicznymi w zakresie wymiany wiedzy i doświadczenia. Jest patronem Klasy energetycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazialnych nr 9 gdzie kształcą się przyszli energetycy.
Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5
92-550 Łódź
tel. 42 675 50 00
fax 42 675 51 90
e-mail: rekrutacja.vlodz@veolia.com
http://energiadlalodzi.pl/
www.veolia.pl