V Pianistyczne Forum Młodych Pedagogów

W najbliższych dniach – 12 i 13 kwietnia – Łódź stanie się stolicą polskiej pianistyki. A to za sprawą piątej edycji Pianistycznego Forum Młodych Pedagogów, organizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Inicjatyw Artystycznych OPERATIVA przy współudziale Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W ramach dwudniowego wydarzenia młodzi wykładowcy z Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia podzielą się swoją wiedzą z zakresu literatury pianistycznej i gry na fortepianie podczas wykładów i lekcji otwartych. Każdy dzień Forum zwieńczy koncert z ich udziałem. Zabrzmią kompozycje m.in. Fryderyka Chopina, Claude’a Debussy’ego, Ignacego Jana Paderewskiego czy Karola Szymanowskiego.

Pianistyczne Forum Młodych Pedagogów jest cyklicznym wydarzeniem, które zainicjowane zostało w 2017 roku przez obecnego Dziekana Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego dr. hab. Wojciecha Kubicę, prof. AM z Katedry Fortepianu łódzkiej Akademii Muzycznej. Ideą Forum są wymiana oraz konfrontacja wiedzy i doświadczeń młodych polskich pianistów, wyrastających z odmiennych ośrodków i szkół pianistycznych. Młodzi wykładowcy zaproszeni do udziału w wydarzeniu posiadają szerokie spektrum indywidualnych doświadczeń pedagogicznych i naukowych, często wynikające również z doskonalenia i edukacji zagranicznej.

Wśród tegorocznych pedagogów Forum znaleźli się wybitni młodzi pianiści, laureaci wielu konkursów, których nazwiska pojawiają się w programach najważniejszych instytucji muzycznych i sal koncertowych w Polsce. Są to mianowicie: mgr Mateusz Borowiak z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, mgr Michał Francuz z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, mgr Adam Goździewski z Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, mgr Mateusz Krzyżowski z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, mgr Tomasz Marut z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, dr Michał Mossakowski z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, dr Michał Szymanowski z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz dr Katarzyna Vernet z Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Młodzi wykładowcy z najważniejszych ośrodków pianistycznych w Polsce zaprezentują się wszechstronnie i wielowymiarowo w ramach wygłaszanych krótkich wykładów, realizowanych lekcji otwartych ze studentami fortepianu łódzkiej uczelni muzycznej oraz podczas dwóch zaplanowanych koncertów, w których programie oprócz kompozycji na fortepian Fryderyka Chopina, Claude’a Debussy’ego, Ignaza Friedmana, Lowella Liebermanna, Ignacego Jana Paderewskiego, Ludomira Różyckiego czy Karola Szymanowskiego pojawią się również opracowania dzieł Johanna Sebastiana Bacha i Charles’a Gounoda.

Wydarzenie zaadresowane jest przede wszystkim do studentów akademii muzycznych oraz uczniów i nauczycieli szkół muzycznych, aczkolwiek organizatorzy zapraszają wszystkie osoby zainteresowane podejmowaną tematyką. Obowiązuje wstęp wolny. Ponadto całe Forum transmitowane będzie na żywo na kanale YouTube Akademii Muzycznej w Łodzi.

V Pianistyczne Forum Młodych Pedagogów realizowane jest w ramach zadania publicznego ŁÓDŹ AKADEMICKA – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2024/2025, finansowanego z budżetu Miasta Łodzi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.amuz.lodz.pl/index.php/pl/wydarzenia/v-pianistyczne-forum-mlodych-pedagogow

 

Źródło: Akademia Muzyczna w Łodzi