Uwolnij umysł i miej wpływ! Zgłoszenia do Ideathonu UŁ do 11 czerwca!

Jak tworzyć kulturę budującą poczucie sprawczości wśród pracowników oraz umożliwiającą pracownikom świadome współtworzenie organizacji? Jak wspierać ludzi w zmianie stylu życia,
aby ograniczyć konsumpcję, a tym samym np. wytwarzanie odpadów, zmniejszenie śladu węglowego? Nad tymi i innymi wyzwaniami pracować będą uczestnicy pierwszej edycji Ideathonu.

Na czym polega Ideathon?

Ideathon to inicjatywa, której założeniem jest wypracowywanie przez zespoły studenckie
i doktoranckie rozwiązań odpowiadających na kluczowe wyzwania społeczne i środowiskowe zgłaszane przez partnerów zewnętrznych. Tym samym inicjatywa ta stanowi przykład współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wpisując się w trzecią misję uczelni i działania na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDGs).

Podczas głównej części wydarzenia – finału Ideathonu, który odbędzie się 30 czerwca, zespoły złożone ze studentów/studentek i doktorantów/doktorantek łódzkich uczelni, przy wsparciu mentorów
i trenerów będą tworzyć  innowacyjne rozwiązania odpowiadające na kluczowe wyzwania zgłoszone przez partnerów Ideathonu – Nordea, Veolia, Wella Company, ING Bank Śląski oraz Urząd Miasta Łodzi. Rozwiązania te będą następnie prezentowane na forum, a autorzy najlepszych pomysłów otrzymają nagrody finansowe. Ideathon to również wcześniejsze wydarzenia towarzyszące, których celem jest wsparcie uczestników w pracach nad rozwiązaniami: warsztaty Design Thinking oraz spotkanie Team Building.

Co można zyskać biorąc udział w Ideathonie?

Ideathon pozwala na zdobycie unikalnego doświadczenia i kompetencji w pracy zespołowej metodą Design Thinking z kreatywnymi osobami z innych wydziałów i uczelni. Daje też uczestnikom możliwość pracy nad realnymi wyzwaniami płynącymi z otoczenia zewnętrznego i zaprezentowania swoich rozwiązań przez Kapitałą konkursu. Ideathon to też okazja nawiązania kontaktu z kluczowymi łódzkimi pracodawcami oraz szansa na atrakcyjne nagrody finansowe. Pula nagród dla zwycięskich zespołów
to aż 25.000 zł!

Zgłoś się już dziś!

Zgłoszenia do Ideathonu przyjmujemy do 11 czerwca 2023 r.online poprzez formularz zgłoszeniowy. Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydarzenia:

➡️www.ideathon.uni.lodz.pl