UWAGA! Zmiany w programie stypendialnym Młodzi w Łodzi!

UWAGA! UWAGA! Firma AMCOR rozszerzyła możliwość aplikowania w jej programie stypendialnym!

O STYPENDIUM mogą się ubiegać:

Studenci co najmniej trzeciego roku studiów jednolitych lub
co najmniej trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub
studiów drugiego stopnia

którzy studiują na Politechnice Łódzkiej:
– na Wydziale Organizacji i Zarządzania
– w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii
– w Centrum Kształcenia Międzynarodowego – IFE
– na Wydziale Chemicznym
– na Wydziale Mechanicznym
– na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Zgłoszenia w tym przypadku przyjmujemy do 27 października 2014 r.

APLIKUJ na stronie: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/amcor/

PRZYPOMINAMY, że wszystkie złożone elektronicznie aplikacje należy wydrukować oraz wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie zaświadczeń, certyfikatów, referencji itp.) złożyć w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi, al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114, w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2014 r. (piątek) do godziny 16.00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42/ 638 59 28 lub adresem mailowym mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

Stypendia2014_top