UWAGA! Zmiany w programie stypendialnym BSH i P&G!

UWAGA! UWAGA! Firmy BSH i P&G rozszerzyły możliwość aplikowania w ich programach stypendialnych!

O STYPENDIUM BSH mogą się ubiegać:

Studenci co najmniej trzeciego roku studiów jednolitych lub
co najmniej trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub
studenci studiów drugiego stopnia

którzy studiują na Politechnice Łódzkiej na kierunku:
Elektronika
Mechatronika
Mechanika i budowa maszyn

O STYPENDIUM P&G mogą się ubiegać:

Studenci co najmniej czwartego roku studiów jednolitych lub studenci studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej, którzy studiują:
na Wydziale Mechanicznym na kierunku Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria produkcji, Automatyka i robotyka, Mechatronika
na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki na kierunku Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Mechatronika.
Centrum Kształcenia Międzynarodowego – IFE na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Biomedyczna, Fizyka Techniczna

Zgłoszenia w tych przypadkach przyjmujemy do 29 października 2014 r. (środa) do godz. 16.00.

APLIKUJ na stronie:

https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/bsh/

oraz

https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/pg/

PRZYPOMINAMY, że wszystkie złożone elektronicznie aplikacje należy wydrukować oraz wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie zaświadczeń, certyfikatów, referencji itp.) złożyć w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi, al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114, w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2014 r. (piątek) do godziny 16.00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42/ 638 59 28 lub adresem mailowym mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

Stypendia_PG_BSH