Uroczyste posiedzenia Senatu PŁ


Maj jest szczególnym miesiącem w historii Politechniki Łódzkiej i dlatego Senat uczelni spotyka się aż dwukrotnie na dwóch uroczystych posiedzeniach. Pierwsze z nich już za dwa dni 15 maja poświęcone jest awansom naukowym, drugie 23 maja jest świętowaniem powołania Politechniki Łódzkiej.
Promocje doktorskie

Ponad stu trzydziestu naukowców otrzyma dyplomy doktorskie i habilitacyjne. Będzie to moment wieńczący okres ich wytężonej pracy i zaangażowania w naukowy rozwój.

Uroczystość promocji trzydziestu trzech doktorów habilitowanych i dziewięćdziesięciu ośmiu doktorów odbędzie się w środę 15 maja. Posiedzenie Senatu rozpocznie się o godz. 11.00 w audytorium im. A. Sołtana. Uhonorowanych zostanie także dziewięcioro profesorów, którzy w ostatnim czasie otrzymali nominacje profesorskie.

Dotychczas w Politechnice Łódzkiej wypromowano prawie 750 doktorów habilitowanych i 3700 doktorów.

Świętowanie 74. rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej

Zgodnie z tradycją, kolejna rocznica powstania uczelni świętowana będzie wręczeniem nagród dla najlepszych naukowców i studentów. W tym roku dodatkowym punktem uroczystości będzie wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę gmachu konferencyjno-dydaktyczno-laboratoryjnego Wydziału Chemicznego „Alchemium – magia chemii jutra”.

Uroczystość odbędzie się w czwartek 23 maja o godz. 11:00 w audytorium im. A. Sołtana (ul. Stefanowskiego 1/15)

Majowe uroczystości będą transmitowane w internecie na stronie ww.p.lodz.pl

Źródło: www.p.lodz.pl