Uniwersytet Medyczny w Łodzi dołącza do ligi światowych liderów w zakresie medycyny cyfrowej

Projekt „MULDiMediC”, w którym Uniwersytet Medyczny w Łodzi pełnić będzie rolę Lidera, otrzymał rekomendację do finansowania w ramach Konkursu Agencji Badań Medycznych na tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej.

Inicjatywa ma na celu stworzenie zaplecza infrastrukturalnego, kadrowego oraz systemowego umożliwiającego docelowo powstanie Sieci Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej co przełoży się na zwiększenie liczby badań naukowych ze szczególnym uwzględnianiem badań klinicznych, a także na stworzenie korzystnych warunków do rozwoju innowacyjnych technologii lekowych, informatycznych i innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Stworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej przyczyni się nie tylko do poprawy skuteczności leczenia pacjentów i ich dostępu do innowacyjnych terapii, ale zwiększy również udział polskich naukowców w rozwoju nauk medycznych oraz pozwoli zaspokoić potrzeby zdrowotne społeczeństwa i zlikwidować bariery obecnie występujące w systemie opieki medycznej. Przyczyni się także do rozwoju rozwiązań IT z zakresu medycyny cyfrowej pozwalających na analizę danych medycznych czy rozwiązań ułatwiających pracę lekarzy.

Projekt MULDiMediC ma na celu stworzenie nowej jakości w obszarach badań biomedycznych i medycyny klinicznej. To wieloprofilowe przedsięwzięcie w sposób holistyczny i spójny wzmocni potencjał kluczowych szpitali specjalistycznych województwa łódzkiego, zwielokrotni możliwości badań w zakresie medycyny molekularnej oraz biobankowania, a także stworzy faktyczne centrum analiz, testowania i wdrażania rozwiązań informatycznych, biostatystycznych i bioinformatycznych do praktyki klinicznej i naukowej.

Wniosek otrzymał aż 285 punktów oraz dofinansowanie blisko 30 mln zł i zajął piąte miejsce w rankingu 19 ocenianych Wniosków, przekazanych do oceny merytorycznej.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi pełnić będzie rolę Lidera Projektu „MULDiMediC” w Konsorcjum z:

 • Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów,
 • Uniwersytetem Łódzkim,
 • Akademią Górniczo – Hutniczą Stanisława Staszica w Krakowie.

Ogromne gratulacje i podziękowania dla całego Zespołu, który pracował nad przygotowaniem wniosku konkursowego, a w szczególności dla:

 • Pawła Zawiei – Zastępcy Kanclerza UM ds. Organizacji i Rozwoju,
 • prof. Wojciecha Fendlera – kierownika Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej,
 • Mariusza Sawko – dyrektora Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjnego,
 • prof. Macieja Chałubińskiego – kierownika Kliniki Immunologii i Alergii UM
 • Zespołu Biobanku HARC,
 • Jarosława Horodeckiego – dyrektora  Biura Nauki, Strategii i Rozwoju UM
 • Karoliny Słoczyńskiej z Działu Projektów,
 • prof. Dominika Strapagiela i Zespołu Biobanku UŁ,
 • prof. Joanny Jaworek-Korjakowskiej i Zespołu z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Anety Salamon – dyrektor CWBK
 • oraz Zespołów ze szpitali klinicznych UMED.

Informacje dotyczące Konkursu oraz pełna lista rankingowa: http://bitly.pl/enaIT