Uniwersytet Łódzki zmienia system stypendiów: ważne nie tylko oceny

Zmieniają się zasady przyznawania stypendium rektora UŁ. Oprócz średniej ocen, zaczną się liczyć osiągnięcia: naukowe, artystyczne i sportowe.

Rewolucja w stypendiach dla najlepszych studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Uczelnia odchodzi od przyznawania nagrody rektora tylko na podstawie średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego. Po wakacjach UŁ wyłoni 10 procent najlepszych na każdym kierunku, uwzględniając również osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

– W ten sposób Uniwersytet Łódzki dostosowuje się do zaleceń, wynikających z reformy szkolnictwa wyższego – mówi Adrian Pałka, przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UŁ, która z władzami uczelni brała udział w przygotowaniu nowego systemu.

Według nowych zasad student może zdobyć maksymalnie 200 punktów – po 50 w każdej z czterech kategorii. Stopnie są tylko jedną z nich. O stypendium może ubiegać się student, który uzyskał średnią co najmniej 4,0 (średnia mnożona jest razy 10). Do przeliczania na punkty osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych służy specjalna tabelka. Np. publikacja artykułu w języku obcym w czasopiśmie z tzw. listy filadelfijskiej będzie warta 30 punktów, zaś udział w konferencji z referatem w zależności od jej rodzaju – od 1 do 5 punktów. A gdy któryś student UŁ zdobędzie medal na igrzyskach olimpijskich, od razu zyskuje 50 punktów – czyli odpowiednik średniej ocen 5,0.

Wprowadzenie nowego systemu zmieni także wysokości stawek stypendium rektora. Obecnie to miesięcznie 450 złotych, wypłacane w dziewięciu miesięcznych ratach.

– Zmieniony regulamin przewiduje cztery stopnie stypendium rektora w różnej wysokości. Po ułożeniu rankingu na podstawie punktów, zaczniemy negocjować, jak te stawki będą wyglądać, jednak na pewno uczelnia wyda wszystkie środki, którymi dysponuje na nagrody – zapowiada Adrian Pałka. Samorządowiec jest przekonany, że nowy system zyska akceptację studentów. Mówi o konieczności dostrzegania tych studiujących, którzy nie koncentrują się jedynie na zdobywaniu ocen.

Swoją decyzją Uniwersytet Łódzki dołącza do pozostałych uczelni z trójki naszych gigantów, na których system oparty nie tylko na średniej ocen już obowiązuje. Regulamin Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaleca przeliczać na punkty średnią ocen, osiągnięcia sportowe i naukowe.

– W nowym roku akademickim może zmienić się wartość punktowa niektórych osiągnięć za sprawą uwag od studentów. Jednak system się nie zmieni i w stawkach prawdopodobnie też nie będzie rewolucji – mówi Joanna Orłowska, p.o. dyrektor biura rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Obecnie z grupy 10 procent najlepszych na Uniwersytecie Medycznym trzy procent z najlepiej punktowanymi osiągnięciami otrzymuje 450 złotych, pozostali – 250 złotych.

Regulamin Politechniki Łódzkiej mówi o średniej ocen, osiągnięciach naukowych, artystycznych i sportowych. 10 procent najlepszych otrzymuje obecnie 470 złotych.

Źródło: Dziennik Łódzki

Uniwersytet Łódzki zmienia swój system po tym, jak zrobiły to Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi (© Grzegorz Gałasiński)
Uniwersytet Łódzki zmienia swój system po tym, jak zrobiły to Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi (© Grzegorz Gałasiński)