Uniwersytet Łódzki przydzielił mentorów zdolnym studentom. Pogram Absolwent VIP 2016.


Ten program zyskał uznanie nie tylko studentów, którzy biorą w nim udział ale także mentorów. Dzisiaj ważne jest nie tylko to jaką wiedzę studenci wyniosą z uczelni ale także jakie inne ważne doświadczenia zdobędą w czasie studiów – takimi słowami zainaugurował VI edycję programu Uniwersytetu Łódzkiego „Mentoring – Absolwent VIP” prof. Antoni Różalski, Rektor UŁ.

Swoimi doświadczeniami i refleksjami z udziału w programie podzielił się z zebranymi w Pałacu Biedermanna UŁ, Arkadiusz Lorenc, którego mentorem w poprzedniej edycji programu był red. Jacek Grudzień. – Dzięki temu programowi zrobiłem ogromny skok. Rok temu, na inauguracji III edycji „Mentoring – Absolwent VIP”, mogłem się pochwalić kilkoma tekstami opublikowanymi w Internecie, a marzyłem o pisaniu dla prasy ogólnopolskiej. Teraz mam już na koncie publikacje dla „Polityki”, „Tygodnika Powszechnego”, „Gazety Wyborczej”. Pewnie kiedyś i tak zrealizowałbym te marzenia ale jestem pewien, że dzięki programowi udało mi się to znacznie szybciej – tak podsumował swój udział w programie Arkadiusz Lorenc.

Do 30 czerwca 2017 r. kolejne 34. pary „mistrz-uczeń” będą się poznawać, zdobywać nowe umiejętności, podejmować wyzwania, by wspólnie wypracować model efektywnej współpracy i osiągać wyznaczone na pierwszym spotkaniu cele. W tej edycji mentorami są m. in. Mikołaj Ługowski, Dyrektor Zarządzający Nordea Operations Center, Przemysław Andrzejak, Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Krystian Bestry, Prezes Zarządu ADAPTIVE Solutions & Advisory Group, sędzia Anna Maria Wesołowska czy redaktorzy Jacek Grudzień i Piotr Wesołowski, a uczniami najlepsi studenci z wydziałów: Ekonomiczno-Socjologicznego, Zarządzania, Prawa i Administracji, Filologicznego, Nauk o Wychowaniu, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Więcej o programie można dowiedzieć się na stronie: https://absolwentvip.uni.lodz.pl/

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Łódzkiego