Uniwersytet Łódzki łączy pokolenia

Mentoring_grafika

10 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 14:30 w Pałacu Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej 1/5 w Łodzi, zaprezentowana zostanie trzecia grupa uczestników unikatowego projektu „MENTORING – Absolwent VIP”. Jego głównym założeniem jest włączenie wybitnych absolwentów uczelni w proces rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów.

W projekcie bierze udział elitarne grono prezesów i menedżerów największych firm w Łodzi i regionie – wybitni absolwenci UŁ ze świata biznesu, w tym m.in. Jacek Podgórski – Prezes Zarządu Anwil S.A. Szymon Midera – Prezes Zarządu Banku Pocztowego S.A. oraz Anna Maria Wesołowska – Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi.

-„MENTORING – Absolwent VIP” jest autorskim przedsięwzięciem Uniwersytetu Łódzkiego. Na zaproszenie Rektora, prof. Włodzimierza Nykiela, odpowiedziało kilkadziesiąt osób – absolwentów uczelni, ludzi sukcesu, znanych i cenionych osobistości ze świata nauki, kultury i biznesu, którzy zadeklarowali gotowość objęcia opieką mentorską podopiecznych wyłonionych w procesie rekrutacji – informuje Dariusz Koperczak, dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ.

Spośród aplikacji nadesłanych do 27 października 2015 r. wyłoniona została grupa 25 studentów, którzy w bieżącej edycji projektu trafią pod skrzydła mentorów. Inauguracja III edycji projektu „MENTORING – Absolwent VIP” będzie więc okazją do zaprezentowani jej uczestników.

-Będzie to pierwsze spotkanie dla 25 par „mentor – student”. Podczas wydarzenia władze uczelni uhonorują tytułem Absolwent VIP nowych mentorów biorących udział w projekcie. W okresie od grudnia 2015 do czerwca 2016 r. mentorzy wcielą się w rolę opiekunów najzdolniejszych studentów Uniwersytetu Łódzkiego – dodaje Dariusz Koperczak.

III edycja projektu „MENTORING – Absolwent VIP”, potrwa do 30 czerwca 2016 r. Przez okres sześciu miesięcy 25 par „uczeń – mistrz” będzie poznawać się, zdobywać nowe umiejętności, podejmować wyzwania, by wspólnie wypracować model efektywnej współpracy i osiągać wyznaczone na pierwszym spotkaniu cele. To unikatowa szansa dla studentów, by pod okiem ekspertów, praktyków biznesu, poszerzać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Dla mentorów to okazja by w twórczy sposób włączyć się w proces edukacji najzdolniejszych łódzkich żaków.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Łódzkiego