Uniwersytet Łódzki funduje uchodźcom stypendia. Na początek nauka języka.

Senat Uniwersytetu Łódzkiego zdecydował, że uczelnia przyzna pięciu cudzoziemcom mającym status uchodźcy stypendia na roczny kurs nauki języka polskiego. Tym samych Uniwersytet Łódzki jest jedną z pierwszych uczelni w Polsce wprowadzających konkretne formy pomocy dla uchodźców.

Na przełomie sierpnia i września Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwróciło się z apelem do polskich uczelni o zaoferowanie uchodźcom pomocy. O to samo apelowały władze Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP. Uniwersytet Łódzki podjął tę inicjatywę.

– Stwierdziliśmy, że na początek, taką konkretną formą pomocy, może być ufundowanie stypendium w celu nauki języka polskiego. Władze uczelni ustaliły, że możemy pięciu osobom o statusie uchodźcy, zaproponować roczny kurs językowy w naszym Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Dodam, że całkowity koszt takiego kursu to ok. 3.000 euro – informuje prof. Bogdan Gregor, prorektor UŁ ds. ekonomicznych.

Jednocześnie władze UŁ zapowiadają, że nie jest to wszystko co uczelnia chce zaproponować uchodźcom.

-Ta propozycja to dopiero początek. Na pewno poszerzymy tę ofertę. Myślimy między innymi o zaproponowaniu uchodźcom miejsc w akademikach lub przyjęciu ich bezpłatnie na studia w języku angielskim, ale nad tymi rozwiązaniami jeszcze pracujemy – dodaje prof. Gregor.

Źródło: Biuro Prasowe UŁ

???????????????????????????????