UNIWERSYTET ŁÓDZKI funduje KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zaczynasz studia na Uniwersytecie Łódzkim i chcesz podszkolić swój angielski? Skorzystaj z bezpłatnego kursu językowego fundowanego przez Uniwersytet Łódzki w ramach programu stypendialnego Młodzi w Łodzi!

O bezpłatne uczestnictwo w kursie mogą ubiegać się studenci, którzy rozpoczęli studia w systemie stacjonarnym na Uniwersytecie Łódzkim na I roku studiów I stopnia lub na I roku studiów jednolitych magisterskich.

Aplikuj do 29 października 2021!

REGULAMIN i FORMULARZ APLIKACYJNY

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/o-inicjatywach/stypendia-pracodawcow/