UNIWERSYTET ŁÓDZKI funduje AKADEMIKI dla 4 STUDENTÓW!

A może by tak nie płacić za akademik … Marzenie? Nie! To możliwe! Aplikuj do programu stypendialnego UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO aby otrzymać ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA W AKADEMIKU!

O bezpłatne miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Łódzkiego może się ubiegać student pierwszego roku, pierwszego stopnia studiów Uniwersytetu Łódzkiego lub I roku studiów jednolitych magisterskich, który posiada miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Łódzkiego w danym roku akademickim przyznane zgodnie z Regulaminem przydzielania i korzystania z miejsc w Domach Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego.

Aplikuj do 25 października!

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2016/09/Regulamin_U%C5%81.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/uniwersytet-lodzki/

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/