Uniwersytet Łódzki dla społeczeństwa. Inauguracja Centrum Innowacji Społecznych.

W Uniwersytecie Łódzkim powstało Centrum Innowacji Społecznych. Już 9. stycznia w Pałacu Biedermanna w Łodzi zostanie oficjalnie zainaugurowana jego działalność. Nowa jednostka zajmować się będzie zarówno działalnością badawczą jak i projektami wdrożeniowymi w szeroko rozumianym obszarze innowacyjności i włączenia społecznego.

Ideą nowej jednostki jest interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów społecznych i szeroka współpraca z przedstawicielami różnych sektorów. Centrum Innowacji Społecznych UŁ (CEIN) to także przestrzeń dla nowych pomysłów i projektów proponowanych przez pracowników z różnych wydziałów UŁ, co pozwoli na wielowymiarowe spojrzenie na dany problem i da efekt synergii.

„W jednym miejscu zebrały się osoby, które od wielu lat aktywnie działały w obszarze społecznym pracujące na co dzień na różnych wydziałach. Wśród nich są osoby zajmujące się wykluczeniem społecznym, problemem bezdomności ale i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw czy przedsiębiorczością społeczną” – tłumaczy dr hab. Inga Kuźma kierowniczka CEIN UŁ „Taka różnorodność w powiązaniu z chęcią do działania na pewno przyniesie dobre rezultaty” – dodaje.

W czasie inauguracji zaproszeni goście będą mieli okazję wysłuchać wykładu gościa z Universitat Politècnica de València z Hiszpanii, który podzieli się swoimi doświadczeniami w obszarze włączenia społecznego osób niepełnosprawnych. Dodatkowo członkowie centrum zaprezentują rezultaty międzynarodowego projektu Open Mind poświęconego przedsiębiorczości społecznej osób wchodzących na rynek pracy w tym głównie kobiet. Całość wydarzenia będzie okazją do spotkania osób, które aktywnie działają na rzecz innowacji społecznych w Łodzi.

PROGRAM >>>

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenie do 4.01 na adres rudnicka@uni.lodz.pl.

Źródło: www.tulodz.com