Uniwersytet Łódzki chce wprowadzić dzienne studia, na których zajęcia odbywałyby się… w weekendy

558c0b9b9fea2_p

Na Uniwersytecie Łódzkim jest pomysł studiów dla osób w wieku 35+: darmowych i w weekend. Propozycję przygotował Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego jako pierwszy w regionie planuje uruchomienie grupy z bezpłatnymi zajęciami wyznaczonymi na piątkowe popołudnia oraz soboty. Wcześniej taki kalendarz zapewniał tylko tryb zaoczny studiów, za które chętni płacili (w przypadku WSMiP powyżej 3 tys. zł rocznie). Nabór już trwa.

O pomyśle wiadomo między innymi z ulotek wydziału.

„Wybierz studia na kierunku Politologia 35+. To bezpłatne studia stacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia, dostosowane do potrzeb i oczekiwań osób chcących połączyć naukę z pracą zawodową” – można przeczytać na ulotce Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

W materiałach wydziału mowa także o możliwości pobierania stypendium naukowego oraz socjalnego, a nawet o wyjazdach zagranicznych.

Jak ustaliśmy, pytając o ulotkę na WSMiP, stworzenie grupy 35+ to pomysł adresowany m.in. do osób, które bez kierunkowego wykształcenia znalazły się w strukturach samorządu czy organizacjach pozarządowych.

Przykładem takich osób są działacze lokalnych struktur partyjnych, radni i pracownicy urzędów.

Przyszli politolodzy 35+ mogą się rekrutować przez ogólny system naboru Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalna grupa nie jest w nim uwzględniona, ponieważ jej uczestnicy będą kwalifikowani do zajęć weekendowych w drugim etapie rekrutacji.

Na studiach 35+ mają się znaleźć z racji wieku osoby z doświadczeniem zawodowym. W takiej grupie wymiana poglądów i spostrzeżeń ma być bardziej dojrzała, zresztą duża część programu studiów opiera się na współpracy studentów. W procesie kształcenia UŁ zamierza wykorzystać platformę e-learningową, czyli nauczanie na odległość dzięki możliwościom internetu.

Grupa 35+ uruchamiana jest pilotażowo. Dla zdobywających w niej licencjat przeznaczona jest specjalizacja polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych, dla przyszłych magistrów – doradztwo i zarządzanie polityczne. Jeśli pomysł chwyci, władze wydziału planują jego rozszerzenie na inne specjalizacje na politologii, związane z bezpieczeństwem i kulturą polityczną oraz pozostałe kierunki – stosunki międzynarodowe i międzynarodowe studia kulturowe.

Pomysł WSMiP nie dziwi, jeśli przyjrzymy się danym GUS, zgodnie z którymi coraz mniej studentów zamierza wnosić opłaty za studia niestacjonarne. Studenci idą tam, gdzie płacić nie trzeba, bo kandydatów na miejsca utrzymywane z subwencji ministerstwa nauki jest coraz mniej z powodu demograficznego niżu.

Uniwersytecka oferta dla 30-latków jest jeszcze bardziej zrozumiała, gdy porównamy roczniki maturzystów. W tym roku egzamin dojrzałości w województwie łódzkim zdawało około 20 tysięcy absolwentów, zaś przed pięcioma laty prawie 25 tys.

Źródło: Dziennik Łódzki