Unijne fundusze na modernizację budynków Politechniki Łódzkiej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało Politechnice Łódzkiej 11,5 mln zł na termomodernizację dwóch budynków uczelni. Środki pochodzą z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 14 stycznia br. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda wręczył rektorowi uczelni symboliczny czek z kwotą dofinansowania.

Pierwszy z modernizowanych budynków to przyszła siedziba Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego, a drugi pomieści przedszkole dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Łódzkiej. 

Na uczelniach kształtują się postawy młodych ludzi. Zaplanowane utworzenie w kampusie przedszkola, pracowni dydaktycznych i laboratoriów to bardzo istotne inwestycje nie tylko z punktu widzenia samej funkcji. Inwestycje te posłużą rozwojowi badań naukowych i poprawie jakości kształcenia – mówił Waldemar Buda sekretarz stanu w resorcie funduszy i polityki regionalnej.

Termomodernizacja budynków na Politechnice Łódzkiej przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla. Po zakończeniu prac obiekty staną się nowoczesne i energooszczędne.

11, 5 miliona, to duży zastrzyk i pomoc w szybkiej realizacji inwestycji, na które te pieniądze zostały przyznane. Bardzo za nie dziękuję – podkreśla rektor PŁ prof.Krzysztof Jóźwik. – Dzięki tym środkom poprawimy efektywność energetyczną budynków, a docelowo obniżymy koszty dla uczelni. 

Projekt pozwoli skutecznie zaadaptować dwa stare budynki znajdujące się w Kampusie A. Obiekty zostaną dostosowane do obecnie obowiązujących standardów i warunków technicznych.

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik, zaznaczając, że Politechnika Łódzka jest instytucją odpowiedzialną społecznie powiedział – Przykładem działań w tym kierunku jest przedszkole dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów uczelni. Z kolei Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego to miejsce kształcenia kadr, które świadome ludzkich ograniczeń, będą tworzyć nowe rozwiązania z myślą o wszystkich użytkownikach, czyli zapewniające społeczną dostępność.  

W Centrum powstaną specjalistyczne laboratoria i pracownie do prowadzenia zajęć dydaktycznych i projektowych. Tworzonym tu rozwiązaniom sprzyjać będzie nowoczesna, wielofunkcyjna przestrzeń.

Tak jak fundusze europejskie zmieniają region łódzki, tak też zmienia się Politechnika Łódzka, która skorzysta z unijnego wsparcia, realizując kolejne przedsięwzięcia. Uczelnia będzie stawała się coraz lepszym miejscem do studiowania i rozwoju, ale także miejscem wsłuchującym się w potrzeby swoich studentów i pracowników, przyjaznym rodzicom wspierając równość w dostępie do nauki – podkreślał wiceminister Waldemar Buda.

Wojewoda łódzki – Tobiasz Adam Bocheński, że każda inwestycja w szkolnictwo techniczne przekłada się również na rozwój regionu pod względem gospodarczym. PŁ przyrównał do kuźni, z której wychodzą inżynierowie i naukowcy, budujący łódzki przemysł i przedsiębiorstwa na terenie całego województwa.

 

Źródło: Politechnika Łódzka