Umowa Politechniki Łódzkiej z CERN

umowa z CERN_DSC05734

Rektor prof. Stanisław Bielecki podpisał 15 kwietnia 2016 r. umowę o współpracy między Politechniką Łódzką a Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN. – Ta niezwykle ważna międzyrządowa instytucja naukowo – badawcza z siedzibą w Genewie jest wiodącym na świecie laboratorium fizyki cząstek – mówi rektor. – Cieszę się, że dokonania naszych naukowców znalazły się w polu jej zainteresowania i zostaną teraz ujęte także w ramy formalnej współpracy.

W badaniach CERN, mających charakter czysto naukowych badań podstawowych, uczestniczy ok. 8000 naukowców i inżynierów z ponad 500 instytucji naukowych na świecie. Technologie opracowane dla CERN znajdują wiele zastosowań.

Na koordynatora umowy rektor PŁ prof. Stanisław Bielecki powołał kierownika Katedry Aparatów Elektrycznych prof. Piotra Borkowskiego, inicjatora tej współpracy.

W końcu ubiegłego roku grupa pracowników CERN – z departamentu Machine Protection and Electrical Integrity Group – odwiedziła nasze laboratoria. Ich szczególne zainteresowanie wzbudził główny podzespół, stosowanych w trakcji kolejowej, ultraszybkich wyłączników prądu stałego opracowanych w Katedrze Aparatów Elektrycznych, zawierający impulsowy indukcyjno-dynamiczny napęd wielkiej mocy współpracujący z komorą próżniową – wspomina prof. Piotr Borkowski.

W następstwie tego spotkania z inicjatywy CERN odbyła się w lutym 2016 roku dwudniowa narada robocza w Szwajcarii zespołu prof. Piotra Borkowskiego z zespołem pracowników CERN, dotycząca skutecznych i niezawodnych urządzeń łączeniowych zabezpieczających nadprzewodzące elektromagnesy Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC. – Ten gigantyczny akcelerator cząstek (hadronów) o wielkich energiach, zbudowany w toroidalnym tunelu o długości ok. 27 km, zakrzywia tory cząstek za pomocą bardzo silnego pola magnetycznego wytwarzanego przez prąd przepływający przez nadprzewodzące elektromagnesy o dużych indukcyjnościach. Szybka komutacja prądu do obwodu, w którym nastąpi rozładowanie wielkiej energii magnetycznej nadprzewodzących elektromagnesów skutecznie zabezpieczy te urządzenia przed skutkami utraty nadprzewodnictwa – mówi prof. Borkowski.

Podpisana umowa „Framework Collaboration Agreement Reference KN 3093”, ma charakter ramowy i przewiduje rozwój współpracy w zakresie elektrotechniki, elektroniki, informatyki, automatyki, mechaniki, fizyki oraz inżynierii badań w dziedzinie fizyki molekularnej i jądrowej. Będzie ona realizowana za pomocą umów szczegółowych dotyczących konkretnych projektów badawczych, zawieranych przez odpowiednie jednostki naukowe PŁ stosownie do zakresu ich zainteresowań.

W załączeniu przesyłam zdjęcie, które pokazuje eksperyment CMS – Compact Muon Solenoid. Jak wyjaśnia prof. Borkowski – jest to detektor cząstek, tak zaprojektowany, aby zobaczyć szeroki zakres zjawisk i cząstek wytworzonych podczas kolizji wysokiej energii w LHC. Jak cylindryczna cebula, różne warstwy detektora mierzą różne cząstki, a następnie wykorzystują te kluczowe dane, aby stworzyć obraz wydarzeń w sercu kolizji. Podczas naszej wizyty był on rozsunięty w celu usunięcia awarii wycieku wody, która miała miejsce w grudniu.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej