Umowa partnerska PŁ z grupą Apator


Politechnika Łódzka będzie współpracowała z Apatorem – międzynarodową grupą kapitałową producentów urządzeń i systemów pomiarowych oraz dostawców rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznych. Umowa została podpisana w rektoracie Politechniki Łódzkiej, 16 stycznia, przez rektora PŁ – prof. Sławomira Wiaka oraz prezesa Zarządu Apator S.A. – Mirosława Klepackiego.
Podpisana dzisiaj umowa z grupą Apator wpisuje się w strategię rozwoju Politechniki Łódzkiej, przede wszystkim współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym. To bardzo ważny element oceny aktywności uczelni w ramach nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, przekładający się na konkretne dotacje finansowe – mówił prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ. – Szczególną uwagę przywiązujemy do wzajemnego zobowiązania do prowadzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych i transferowania nowych technologii z uczelni.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że na upowszechnieniu współpracy między uczelniami a biznesem korzystają nie tylko zainteresowane strony, ale także cała gospodarka, której rozwój jest oparty na wiedzy.

Mamy nadzieję, że ta współpraca przyniesie nam młodych, zdolnych i dobrze wykształconych inżynierów, nie tylko z zakresu elektrotechniki, ale też mechaniki i informatyki – powiedział prezes Mirosław Klepacki po podpisaniu umowy. – Jako nowoczesna organizacja, chcemy rozwijać się na bazie innowacji i dlatego będziemy współpracować z Politechniką Łódzką.

Wspólne kształcenie studentów, skuteczne przygotowanie absolwentów do wymogów zmieniającego się rynku, wzajemna wymiana wiedzy, realizacja doktoratów wdrożeniowych oraz wspólne projekty badawczo-rozwojowe to najważniejsze elementy podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Łódzką i grupą Apator Spółka Akcyjna.

Grupę Apator tworzy 16 podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Organizacja wdraża na rynek zaawansowane technologicznie produkty i usługi klasy smart oraz systemy do aktywnego zarządzania sieciami dystrybucji mediów energetycznych.

Źródło: www.p.lodz.pl