Umowa o współpracy CERI International z Politechniką Łódzką

Umowa PŁ_CERI International_foto Jacek Szabela_PŁ-1

Politechnika Łódzka i firma CERI International Sp. z o.o. zawarły umowę o współpracy w zakresie edukacji i projektów badawczych. Dokument podpisali prorektor ds. edukacji prof. Sławomir Wiak i prezes Zarządu Miguel-Angel Rodriguez Alvarez. Uroczystość odbyła się 6 marca 2015 r. w siedzibie firmy CERI International w Łodzi.

Umowa otwiera nowe możliwości dla pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej, którzy będą mogli teraz wdrażać projekty informatyczne w środowisku biznesowym jednej z wiodących firm świadczących usługi outsourcingowe, oraz niesie korzyści dla CERI International wynikające z większego zaangażowania w partnerstwo z uczelnią i dostęp do jej potencjału naukowo-dydaktycznego.

– Współpraca dotyczyć będzie głównie obszaru informatyki – mówi prorektor prof. Sławomir Wiak. – Dla nas jest to szczególnie ważne, aby przygotować przyszłych absolwentów do podjęcia pracy wymagającej dużej wiedzy w zakresie technologii stosowanych w nowoczesnych rozwiązaniach systemów informatycznych.

– Współpraca między Politechniką Łódzką a CERI tak bardzo cieszy, ponieważ ma na celu przede wszystkim dobro studentów i absolwentów naszego regionu. Swoista symbioza możliwości naukowych Politechniki i ukierunkowanego na praktyczne działanie przedsiębiorstwa stanowi dla młodych specjalistów z obszaru IT idealne warunki do rozwoju kariery. Cieszę się bardzo, że CERI i Politechnika mogą dziś zapoczątkować współpracę – mówi Miguel-Angel Rodriguez Alvarez, Przewodniczący Zarządu CERI International.

Dzięki umowie najlepsi studenci Politechniki Łódzkiej będą brali udział w Programie Praktyk CERI International. We współpracy będą też uzgadniane tematy prac z dziedziny IT, które mogą być realizowane w uczelni jako prace dyplomowe. Autorzy najlepszych prac z zakresu innowacyjnych rozwiązań oraz zastosowań produktów CERI International mogą w przyszłości otrzymać stypendia lub nagrody.

Jak podkreśla Marcin Ujazda, Dyrektor Departamentu IT, CERI International – Współpraca z Politechniką Łódzką to dla obu stron źródło informacji. Studenci, skoncentrowani w codziennym życiu na badaniach naukowych, będą mogli sprawdzić swoje koncepcje z obszaru IT wdrażając je w rzeczywiste procesy firmy CERI, co z kolei dobrze wpływa na rozwój kompetencji zawodowych i uczy przeprowadzania dużych projektów w środowisku biznesowym. Dla CERI jest to natomiast szansa na ścisłą współpracę ze studentami i absolwentami Politechniki oraz inspirację nowymi, proponowanymi przez młodych specjalistów rozwiązaniami IT.

Eksperci firmy będą też brali udział w opiniowaniu programów kształcenia, tak aby absolwenci PŁ byli znakomicie przygotowani do podjęcia wyzwań zawodowych na rynku pracy, który w dobie nowoczesnych technologii zmienia się niezwykle szybko.

CERI International organizować będzie w swojej siedzibie staże naukowe oraz kursy i szkolenia dla pracowników dydaktycznych, a praktycy biznesu pracujący w firmie będą brać udział w warsztatach, wykładach i spotkaniach organizowanych przez uczelnię. Współpraca przejawiać się będzie też wsparciem w zakresie wyposażenia wybranych laboratoriów dydaktycznych w sprzęt, urządzenia czy oprogramowanie CERI International niezbędnych do zdobycia umiejętności oczekiwanych ze strony firmy.

—————————————————————————————————————————————————

CERI International jest dynamicznie rozwijającym się centrum BPO (Business Process Outsourcing) z wieloletnim doświadczeniem w zakresie efektywnego zarządzania procesami biznesowymi. Pomaga firmom optymalizować procesy operacyjne oraz skutecznie wykorzystywać osiągnięte wyniki do poprawy jakości świadczonych usług. Zarządzanie dokumentami, obsługa płatności krajowych i zagranicznych czy danych dotyczących papierów wartościowych, weryfikacja zgodności obrazów elektronicznych dokumentów, przygotowanie dokumentacji kredytowej czy testowanie aplikacji IT dla sektora finansowego, to tylko przykłady procesów wykonywanych w CERI. CERI International jest członkiem Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) oraz Polsko-Niemieckiej Izby Gospodarczej (AHK), a w regionie dodatkowo aktywnym Partnerem programu Urzędu Miasta Łodzi „Łódź kreuje miejsca pracy”. Firma może pochwalić się Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej oraz uzyskaniem w poprzednim roku certyfikatu ISO 27001, potwierdzającym restrykcyjne podejście do bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Obecnie CERI International zatrudnia ponad 400 osób i ta liczba znacznie zwiększy się do końca 2015 r.

Politechnika Łódzka jest jedną z wiodących polskich szkól wyższych z 70-letnią tradycją i doświadczeniem w kształceniu inżynierów oraz badaniach naukowych. Uczelnia jest atrakcyjnym partnerem dla polskiego i światowego biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na najwyższym europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Kadrę naukową uczelni stanowi ponad 1,3 pracowników, w tym 240 z tytułem profesora. PŁ wykształciła już 100 tysięcy absolwentów. Obecnie uczelnia oferuje studia na 39 kierunkach, na których studiuje ponad 20 tys. studentów. Politechnika Łódzka wprowadza nowoczesne metody kształcenia wraz z ofertą atrakcyjnych kierunków studiów odpowiadając na zmieniające się dynamicznie potrzeby rynku pracy. Politechnika Łódzka zajmuje 4. miejsce w rankingu polskich uczelni technicznych i 4. miejsce spośród wszystkich uczelni publicznych co do preferencji wyboru uczelni przez kandydatów na studia.

Źródło: Informacja prasowa firmy CERI i Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej