UMED polskim liderem wg. rankingu research.com

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zajął 1. miejsce w dziedzinie immunologii oraz 2. miejsce w dziedzinie medycyny wśród polskich uczelni sklasyfikowanych w rankingu TOP Universities Research.com. Ranking Research.com tworzony jest w oparciu o dane pochodzące z serwisów Microsoft Academic Graph oraz Google Scholar (najbardziej znane i ugruntowane bazy bibliometryczne dostępne dla środowiska naukowego) przy uwzględnieniu trzech wskaźników: indeksu Hirscha, liczby cytowań oraz liczby publikacji w danej dziedzinie. W  tegorocznym zestawieniu ujęto lata 2014-2021.

To kolejny ranking, który potwierdza wysoką efektywność naukową naszych badaczy i badaczek. W zestawieniu uwzględniono osiągnięcia 166 880 naukowców z całego świata. W  dziedzinie medycyna sklasyfikowano 19 osób z Polski, w tym trzech badaczy z naszej uczelni: prof. Macieja Banacha – 4. miejsce, prof. Marka Kowalskiego (✞) – 12. miejsce oraz prof. Tadeusza Robaka – 14. miejsce. Natomiast w dziedzinie immunologia, gdzie UMED jest liderem, w pierwszej piątce rankingu polskich badaczy znajduje się dwóch z naszej uczelni: prof. Marek L. Kowalski (✞) i prof. Piotr Kuna (odpowiednio na 1. i 3. miejscu).

Rankingi uniwersytetów prowadzone przez Research.com opierają się wyłącznie na reputacji ich pracowników. Autorzy rankingu uznali, że instytucje naukowe powinny być cenione przede wszystkim na podstawie talentów i osiągnięć ich pracowników. Research.com to akademicka platforma internetowa dla badaczy, która umożliwia przeglądanie szczegółowych profili ponad 27 000 czołowych naukowców, a także ponad 1200 konferencji i ponad 950 czasopism naukowych, pogrupowanych według dyscyplin i obszarów badawczych oraz  zweryfikowanych przy użyciu szerokiej gamy metryk.

 

Źródło: Uniwersytet Medyczny w Łodzi