UMED beneficjentem dwóch projektów HORIZON EUROPE

Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi dwa projekty badawcze w ramach Horizon Europe Framework Programme. Kierownikiem obu projektów jest dr hab. n. o zdrowiu Magdalena Wrzesińska, prof. UM, na co dzień kierująca Zakładem Rehabilitacji Psychospołecznej.

Projekt Co-CAPTAIN (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01 CO ): Profilaktyka nowotworów wśród osób z chorobami zdrowia psychicznego: współadaptacja i wdrażanie modelu „PATIENT NAVIGATION” na poziomie profilaktyki pierwotnej.

Celem projektu jest wyrównanie różnic w dostępie do zdrowia wśród osób cierpiących na choroby psychiczne oraz zmniejszenie ryzyka występowania chorób nowotworowych w tej grupie. Projekt zakłada dostarczenie innowacyjnych rozwiązań opartych na wdrożeniu tzw. Patient Navigation Model poprzez wzmacnianie pozycji pacjenta, usuwanie barier systemowych, zapewnianie wsparcia społecznego i promowanie szybkiego dostępu do podstawowych usług profilaktycznych. Projekt jest oparty na wykorzystaniu potencjału transformacyjnego zintegrowanych ścieżek opieki w leczeniu nowotworów.

Projekt SHIF2Health (HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-two-stage): Opracowanie i ocena strategii żywieniowych mających na celu zmniejszenie i zapobieganie otyłości u pracowników zmianowych.

Celem projektu jest identyfikacja mechanizmów oraz czynników środowiskowych i stylu życia prowadzących do otyłości u osób pracujących w systemie zmianowym. W trakcie projektu będą opracowywane innowacyjne produkty żywieniowe, a także strategie behawioralne wspierające zdrowe wzorce żywieniowe w rożnych grupach zawodowych. Projekt koncentruje się na identyfikacji problemów i potrzeb różnych interesariuszy, a jego efektem ma być poprawa jakości życia osób pracujących w systemie zmianowym oraz wzrost efektywności funkcjonowania społecznego i biznesowego w sektorze ochrony zdrowia i przemyśle.

 

Źródło: Uniwersytet Medyczny w Łodzi