UŁ wyróżniony!

Uniwersytet Łódzki został wyróżniony nagrodą za znaczące zasługi dla rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat.

 

Kapituła konkursowa doceniła działania z zakresu współpracy z pracodawcami, które koordynowane są na Wydziale Filologicznym UŁ przez Prodziekana prof. UŁ dr. hab. Artura Gałkowskiego oraz dr Agnieszkę Stawikowską-Marcinkowską. Nagrodę podczas wczorajszej Gali odebrała przedstawicielka Wydziału Filologicznego mgr Aleksandra Matusiak.

 

Jesteśmy niezmiernie dumni i szczęśliwi, ze kapituła konkursowa dostrzegła działania Wydziału, jak i całego Uniwersytetu Łódzkiego, mające na celu zbliżenie sektora nauki i szeroko rozumianego biznesu. To dla nas duże wyróżnienie i sygnał, że ta współpraca przynosi zamierzone efekty. Mając na uwadze potrzeby zarówno naszych studentów, jak i partnerów Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, nie zamierzamy z pewnością osiąść na laurach. Liczymy, że dalsza współpraca tychże sektorów będzie również wymierna w ocenie rynku pracy naszego regionu – powiedziała dr Stawikowska-Marcinkowska, która pełni funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ ds. współpracy z biznesem i pracodawcami.

 

Warto podkreślić, że nie jest to pierwsze wyróżnienie, którym ostatnio odznaczony został Wydział Filologiczny za działania podejmowane wspólnie przez środowisko akademickie i biznesowe. Wcześniej doceniono kierunek lingwistyka dla biznesu, który dwa lata z rzędu otrzymywał „Laur Innowacji” przyznawany za doskonały pomysł połączenia językoznawstwa i kwestii biznesowych.

 

Gala ABSL jest uroczystością integrującą środowisko sektora usług dla biznesu oraz wszystkich, którzy przyczyniają się do jego rozwoju. Jest to już druga edycja spotkania najwyższej kadry zarządzającej, będąca okazją do docenienia społeczności ABSL, partnerów, a także kluczowych interesariuszy za ich wkład w rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w ostatnich 24 miesiącach.

 

Sektor zatrudnia ponad 300 tys. pracowników, tworzy 3% polskiego PKB konsekwentnie zwiększając przewagi konkurencyjne i atrakcyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Tak silna pozycja sektora jest możliwa dzięki współpracy wielu środowisk i organizacji.

 

Serdeczne gratulacje!

 


 

Materiał źródłowy: Wydział Filologiczny UŁ oraz https://absl.pl/pl/wyroznienia-absl-za-wklad-w-dynamiczny-rozwoj-sektora-nowoczesnych-uslug-dla-biznesu/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ