UŁ współtworzył grę o przemysłowej Łodzi

Gra „Lodzermenscha przemysłowy język postępu. Historia jednego listu” to projekt Muzeum Miasta Łodzi, który pozwala przeżyć przygodę niczym z powieści „Ziemia Obiecana”. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego prowadzili konsultacje merytoryczne przy tym projekcie.

W grze występuje kilka postaci znajdujących się na różnych szczeblach drabiny społecznej: m.in. fabrykant, pracownik biurowy, robotnik, felczer czy pomoc apteczna. Każdy z nich odgrywa ważną rolę w rozwiązaniu problemu pewnego listu.

Moja praca polegała na zróżnicowaniu językowym postaci. Język miał być jednym z elementów ich charakterystyki – mówi dr Karolina Kołodziej z Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii UŁ.

Zadanie było tym ciekawsze, że wymagało znajomości historii Łodzi. Tylko w ten sposób językowe zróżnicowanie postaci mogło być wiarygodne. Język fabrykanta nie powinien być stylizowany gwarowo, bo łódzcy fabrykanci przybywali do miasta na przykład z terenów Niemiec. Bałucki rzezimieszek zaś raczej nie posługiwał się literacką polszczyzną. Niektórzy bohaterowie używają germanizmów, inni – charakterystycznej konstrukcji składniowej zdań (na przykład powtarzanie słowa „prawda” przez fabrykanta). Nie brakuje też łodzianizmów – opowiada dr Kołodziej.

Z kolei dr Marcin Szymański z Katedry Historii Polski Najnowszej Instytutu Historii UŁ, przeprowadził konsultacje merytoryczne, które dotyczyły głównie opisu profesji poszczególnych postaci i relacji między pracownikami w fabryce.

Wraz z twórcami gry staraliśmy się jak najrzetelniej odwzorować świat, w którym rejent nie pracował w firmie, tylko miał oddzielną praktykę, a robotnik praktycznie nie spotykał się z dyrektorem. To detale czynią scenariusz rozgrywki wiarygodnym. Gra ma swoją specyfikę i nie jest wykładem historii, chodziło więc o zachowanie równowagi między wiarygodnością, a grywalnością i przystępnością – podsumowuje dr Marcin Szymański.

Gra „Lodzermenscha przemysłowy język postępu. Historia jednego listu” powstała w ramach projektu „Cyfrowe opowieści przemysłowej Łodzi”. Wersja komputerowa jest uzupełnieniem gry planszowej, której premiera miała miejsce w ubiegłym roku. Więcej informacji (a także samą grę) znaleźć można na stronie Muzeum Miasta Łodzi.

Źródło: http://biuletyn.uni.lodz.pl