UŁ przyjął program kształcenia 4 Szkół Doktorskich

Uniwersytet Łódzki będzie kształcił doktorantów w 4 Szkołach Doktorskich: Nauk Społecznych, Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz BioMedChem. Szkoła Doktorska BioMedChem prowadzona będzie wspólnie z Instytutami Polskiej Akademii Nauk. Na ostatnim posiedzeniu Senatu UŁ władze uczelni przyjęły przedłożone programy kształcenia. Kształcenie doktorantów na nowych zasadach – zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – rozpocznie się 1 października 2019 r.

4 Szkoły – 24 dyscypliny

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ umożliwi uzyskanie stopnia doktora w siedmiu dyscyplinach: archeologii, historii, filozofii, językoznawstwie, literaturoznawstwie, nauce o kulturze i religii, nauce o sztuce.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych z kolei, skupi doktorantów następujących dyscyplin: nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki prawne, pedagogika, psychologia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji.

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zapewniać będzie kształcenie doktorantów z dyscyplin: informatyki; matematyki; nauk biologicznych; nauk chemicznych; nauk fizycznych, a także nauk o Ziemi i środowisku.

Szkoła Doktorska BioMedChem to nauki biologiczne, nauki medyczne i nauki chemiczne. Będzie prowadzona wspólnie z Instytutem Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Podpisanie oficjalnego porozumienia pomiędzy jednostkami naukowymi nastąpi w najbliższym czasie.

Szkoły interdyscyplinarne

Programy Szkół Doktorskich UŁ stwarzają doktorantom możliwość uzyskania kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także trening zawodowy (wzmacnianie warsztatu badawczego oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy dydaktycznej) i rozwój osobisty (kompetencje miękkie, w tym kształcenie umiejętności aktywnego planowania własnej kariery oraz rozwój w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów).

Umiejętności te są konieczne nie tylko do pomyślnego zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej, ale także w rozwoju kariery zawodowej. Jednocześnie programy kształcenia pozwalają realizować badania interdyscyplinarne.

Kształcenie we wszystkich szkołach trwa 4 lata. 30 kwietnia 2019 roku minął termin, kiedy można było otworzyć przewód doktorski na starych zasadach. Osoby, które zrobiły to przed tym terminem będą miały czas do 31 grudnia 2021 roku żeby zakończyć przewód doktorski, a do 31 grudnia 2023 roku muszą zakończyć studia doktoranckie.

Kształcenie doktorantów na nowych zasadach – zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – rozpocznie się 1 października 2019 r.

Źródło: Biuro Prasowe Uniwersytetu Łódzkiego