UŁ poszerza wsparcie dla studentów z Białorusi

Trzydzieścioro studentów z Białorusi uczących się na Uniwersytecie Łódzkim może otrzymać stypendia w ramach programu „Solidarni z Białorusią” koordynowanego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Stypendia w wysokości 1250 lub 1500 złotych będą wypłacane przez cały rok akademicki 2020/2021 (10 miesięcy).

O stypendia „Solidarni z Białorusią” w Uniwersytecie Łódzkim decyzją Władz UŁ mogą aplikować Białorusini, którzy studiują w języku polskim, mają Kartę Polaka lub płacą za naukę, nie pobierają innego rodzaju stypendiów NAWA oraz są studentami pierwszych lat studiów. Chodzi o to, żeby pomoc trafiła do tych osób, które są w Polsce najkrócej i nie zdążyły jeszcze ułożyć sobie tutaj życia, potrzebują wciąż wsparcia z zewnątrz. Stypendia będą wypłacane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ przesłało już wnioski aplikacyjne do wypełnienia i złożenia do tej grupy studentów.

Pula na Uniwersytecie Łódzkim obejmuje 30 stypendiów. Kryteriami wyboru stypendystów będą: punktacja z naboru oraz indywidualna sytuacja aplikującego. Tę ostatnią musi opisać sam kandydat starający się o stypendium.

To nie jedyne wsparcie, jakiego w ostatnim czasie udziela UŁ studentom białoruskim. W ramach Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego 40 słuchaczy z Białorusi przyjęło właśnie na zajęcia Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Przez kolejny rok młodzi ludzie z Białorusi przygotowywać się będą do studiów w języku polskim na terenie naszego kraju.

Obecnie na Uniwersytecie Łódzkim uczy się prawie 400 Białorusinów. Zdecydowana większość z nich ma Kartę Polaka, czyli nie płaci nic za studia, jedynie za akademik i utrzymanie i ma prawo do stypendium socjalnego, tak samo jak Polacy. Pozostałe osoby mają 50% zniżkę w opłatach za naukę. Studenci z Białorusi mogą również korzystać z usług Akademickiego Centrum Wsparcia, które świadczy pomoc psychologiczną i doradczą. W roku akademickim 2020/2021 Uniwersytet Łódzki przyjmie ok. 650 studentów z całego świata. Pomimo pandemii spadek liczby nowych studentów nie jest duży, a zainteresowanie studiami na największej łódzkiej uczelni było w tym roku rekordowe.

Źródło: Uniwersytet Łódzki