UŁ po raz pierwszy w szanghajskim rankingu GRAS!

Uniwersytet Łódzki – obok uniwersytetów medycznych w Poznaniu i Warszawie – jest jedną z trzech polskich uczelni, które w tym roku po raz pierwszy znalazły się w szanghajskim Global Ranking of Academic Subjects (GRAS). Jest to cenione w świecie akademickim zestawienie, które pozwala wskazać na najsilniejsze pozycje oferty naukowej tysięcy uczelni z całego globu.

Twórcy GRAS, publikowanego rokrocznie przez chińską agencję ShanghaiRanking Consultancy, docenili osiągnięcia badaczy w zakresie geografii. W ogłoszonym 19 lipca najnowszym zestawieniu – GRAS 2022 – uwzględniono łącznie 25 polskich uczelni.

W tegorocznym rankingu znalazło się w sumie około 5000 uczelni z całego świata. Najlepiej wypadły Harvard University i Massachusetts Institute of Technology. Z polskich najwyżej znalazł się Uniwersytet Warszawski (dyscyplina – fizyka) – w przedziale 50.-75. miejsce na świecie, a w największej liczbie dyscyplin w rankingu – w trzynastu – odnotowano Uniwersytet Jagielloński. Uniwersytet Łódzki (dyscyplina – geografia) znalazł się w trzeciej setce uczelni na świecie (miejsca 201.-300.).

Ocena uczelni w rankingu GRAS odbywa się na podstawie pięciu wskaźników: liczby publikacji naukowych, liczby artykułów w najlepszych czasopismach, cytowania, współpracy międzynarodowej i prestiżowych nagród dla naukowców w wybranych dziedzinach (w tym m.in. Nagród Nobla). Zestawienie GRAS 2022 uwzględnia łącznie 54 dyscypliny w pięciu dziedzinach: nauk przyrodniczych, społecznych, medycznych, nauk o życiu oraz technicznych i inżynierskich.

Redakcja: Centrum Promocji UŁ