UŁ otrzymało akredytację NAWA

UŁ znalazło się w gronie dwunastu uczelni wyróżnionych akredytacją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Wyróżnione zostały te uniwersytety, które gwarantują prowadzenie wysokiej jakości kursów stacjonarnych i online. Zespół oceniający złożone aplikacje docenił potencjał organizacyjny i merytoryczny oraz doświadczenie organizacyjne naszej uczelni. W ramach otrzymanej akredytacji prowadzone będą na UŁ zajęcia stacjonarne i online przygotowujące studentów z zagranicy do studiów w Polsce. Co roku przybywa studentów zagranicznych na UŁ. W bieżącym roku akademickim studiuje ich na naszej uczelni około 3 tysięcy.

Otrzymana akredytacja pozwala na prowadzenie na UŁ w latach 2021–2023 następujących kursów:

· Kursu Przygotowawczego NAWA,

· Letniego kursu NAWA,

· Zdalnego letniego kursu NAWA.

Staraliśmy się o akredytację na najbliższe trzy lata. Zgłosiliśmy gotowość realizowania kursów przygotowawczych dla przyszłych studentów medycyny, kierunków społecznych, ekonomicznych, technicznych, rolniczych, humanistycznych. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia letnich szkół języka i kultury polskiej tak w trybie stacjonarnym jak i online. – komentuje Roman Tarnowski, dyrektor Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ.

SJPdC UŁ zrealizuje również 6 kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców. Będę one finansowane w ramach regionalnego programu „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”. Wniosek złożony przez jednostkę w konkursie otrzymał maksymalną punktację – 90 pkt na 90 możliwych.

Źródło: www.uni.lodz.pl