UŁ na podium rankingu studiów ekonomicznych

Uniwersytet Łódzki znalazł się na podium w rankingu przygotowanym przez „Rzeczpospolitą”, nasza uczelnia zajęła wysokie trzecie miejsce, poprawiając tym samym wynik z zeszłego roku.

W tym roku zestawienie wyróżnia uczelnie nieekonomiczne oferujące najlepszą edukację z zakresu ekonomii, gdyż zgodnie z zapisami Konstytucji dla Nauki, kierunki studiów są przypisane już nie do wydziałów a do szkół wyższych.

Wśród uczelni nieekonomicznych najlepsze studia ekonomiczne oferuje Uniwersytet Warszawski a wiceliderem zestawienia jest w tym roku Politechnika Gdańska (awans z ósmej pozycji przed rokiem). Na trzecim miejscu uplasowała się nasza uczelnia, poprawiając wynik z zeszłego roku.

W kategorii uczelni ekonomicznych SGH jest zdecydowanym liderem pod względem jakości nauczania a także kariery swoich absolwentów. Z drugim wynikiem na pozycję wicelidera awansował w tym roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, zaś trzecie miejsce zdobył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Ranking uczelni i studiów ekonomicznych „Rzeczpospolitej”, którego partnerem merytorycznym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, bazuje na najbardziej wiarygodnych źródłach danych z ogólnopolskiego Systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA) oraz z POL-on, czyli Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Zestawienie wyników uzyskanych przez uczelnie i wydziały w czterech kategoriach: kariery absolwentów (w tym roku w największym stopniu zaważyły one na końcowym wyniku), jakości nauczania, potencjału naukowego oraz umiędzynarodowienia.

Nad jakością tegorocznego zestawienia czuwała kapituła z udziałem wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, Sebastiana Skuzy.

Studia ekonomiczne na UŁ (2019)

Całościowo na I, II stopniu i JSM mamy 25.092 studentów. Na Wydział Zarządzania przyjęto w tym roku 1 867 osób; na Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – 2 748 osób (odjęto Socjologie i Pracę socjalną) oraz na kierunek Zarządzanie w Filii UŁ w Tomaszowie Maz.: 89 osób. Łącznie na studia ekonomiczne I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) przyjęliśmy w tym roku 4 704 osoby.

Międzynarodowe akredytacje i sukcesy

Wydział Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologiczny ubiegają się o akredytację IACBE (The International Assembly for Collegiate Business Education Accreditation), która jest certyfikatem jakości, potwierdzającym spełnienie przez uczelnię wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, wysokiego poziomu dydaktyki, innowacyjnego zarządzania oraz dobrych relacji z biznesem – przed wakacjami mieliśmy status kandydata.

Od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku drugiego stopnia Rachunkowość i zarządzanie finansami Wydział Zarządzania uruchomił specjalność: Rachunkowość z akredytacją ACCA. Program tej specjalności został opracowany przy współpracy z organizacją ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).

Wydział Zarządzania UŁ jest rozpoznawalny dzięki wybitnym ekspertom naukowym, aktywnej współpracy z biznesem i instytucjami publicznymi oraz innowacyjnym przedsięwzięciom. Przy Wydziale w 2019 r. zostały powołane 2 nowe centra badawcze, które cieszą się dużym zainteresowaniem mediów:

Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją, którego obszarami działalności naukowej są m.in. badanie wpływu sztucznej inteligencji na zarządzanie i organizacje, zarządzanie przedsiębiorstwem cyfrowym i wirtualnym zespołem, cyberbezpieczeństwo

Centrum Mikser Inteligentnych Technologii, którego przedmiotem aktywności są badania i analizy nad poziomem i dynamiką wykorzystania inteligentnych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji (AI), Internetu Rzeczy (IoT), blockchain, rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR) oraz ich przejawów w wymiarze biznesowym i społecznym. W Radzie Programowej Centrum znalazły się takie firmy jak: Cybercom, Digital Workforce, Digital Teammates, Enigma Pattern, a także niezależni eksperci związani między innymi z programem Startup Spark.

Chlubą Wydziału Zarządzania są kierunki prowadzone w całości w języku angielskim – Business Management oraz Management and Finance. Absolwenci tych kierunków są przygotowani do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym i zachodzącymi w nim procesami.

Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym uruchomiono nowoczesny kierunek kształcenia Ekonometria i analityka danych. Studia na tym kierunku kształcą wysokiej jakości specjalistów w zakresie analizy danych w bankach i instytucjach finansowych oraz ubezpieczeniowych, centrach podejmowania decyzji, firmach konsultingowych i outsourcingowych, agencjach marketingowych i ośrodkach przetwarzania informacji.

Absolwenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ: Tomasz Kośka (Analityka gospodarcza), Karol Rybaczuk (Analityka gospodarcza) i Michał Zygmunt (Finanse i Rachunkowość) zwyciężyli w XI edycji organizowanego przez redakcje „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego. Dzięki wiedzy i doświadczeniom zdobytym na studiach oraz w Studenckim Kole Naukowym „4 Future” opracowali najcelniejsze prognozy dotyczące koniunktury w polskiej gospodarce w 2018 r.

Z roku na rok Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny potwierdza status najbardziej umiędzynarodowionego na UŁ w kategorii: liczba obcokrajowców studiujących na wydziale.


Materiał źródłowy: https://www.rp.pl/Biznes/191219736-SGH-i-UW-oferuja-najlepsze-w-Polsce-studia-ekonomiczne.html%20, Wydział Zarządzania UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Źródło: http://biuletyn.uni.lodz.pl