Udany debiut Politechniki Łódzkiej w rankingu Times Higher Education Impact 

Opublikowano wyniki najnowszej edycji rankingu Times Higher Education Impact uwzględniającego realizację przez uczelnie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju stanowiących podstawę Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju świata.  

Debiut Politechniki Łódzkiej w Times Higher Education Impact Rankings jest bardzo udany. Najwyższą ocenę uczelnia otrzymała za działania na rzecz wzrostu gospodarczego i godnej pracy, zajmując, ex aequo z Politechniką Wrocławską, pierwsze miejsce w Polsce. W zestawieniu światowym PŁ została tutaj sklasyfikowana w wysokim przedziale 201-300.

Jest to dopiero trzecia edycja rankingu, ale jego popularność szybko rośnie.

Jak przekazuje Justyna Kopańska z Centrum Współpracy Międzynarodowej

– W klasyfikacji ogólnej znalazło się 1115 uczelni z 94 krajów, w tym 12 polskich uczelni – w poprzedniej edycji było ich tylko 5. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny zajęły miejsca w przedziale 601-800. Politechnika Łódzka jest jedną z ośmiu polskich uczelni sklasyfikowanych w przedziale 801-1000, a Politechnika Warszawska została sklasyfikowana na pozycji 1000+. 

Politechnika Łódzka startowała w pięciu z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 8. Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, Cel 10. Mniej nierówności i Cel 17. Partnerstwa na rzecz celów.

Więcej informacji

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej