Tylko jeden kandydat na rektora PŁ

Zakończył się proces zgłaszania kandydatur na funkcję rektora Politechniki Łódzkiej. Uczelniana Komisja Wyborcza podała informację (19.06), że jedyną zgłoszoną osobą jest prof. Krzysztof Jóźwik, który wyraził chęć kandydowania i będzie podlegał dalszej procedurze. Wybory rektora PŁ na kadencję 2020-2024 odbędą się 8 lipca. 

Prof. Krzysztof Jóźwik ma 58 lat. Jest obecnie prorektorem ds. kształcenia i szefem sztabu antykryzysowego, jak powiedział: Plany rozwoju Politechniki Łódzkiej w obliczu pandemii i jej skutków muszą zostać dostosowane do nowych warunków, tak aby zagwarantować sprawne działanie uczelni.

Profesor Jóźwik od ukończenia studiów na Wydziale Mechanicznym PŁ pracuje w Instytucie Maszyn Przepływowych, którego jest dyrektorem od 2007 r. W świecie nauki znany jest ze swoich badań poświęconych m.in. sztucznym zastawkom serca i modelowaniu przepływu krwi, a także prac nad konstrukcją napędu śmigłowego dla najszybszego na świecie helikoptera X3. W latach 2006-2012 był profesorem wizytującym w Coventry University.

Ma bogate doświadczenie organizacyjne. W latach 2002-2008 prof. Krzysztof Jóźwik był prodziekanem Wydziału Mechanicznego, a przez kolejne cztery lata prorektorem ds. kształcenia. Funkcję tę sprawuje ponownie od początku 2020 r.

W swoim programie wyborczym, któremu przyświeca myśl „Razem ku lepszej przyszłości” prof. Krzysztof Jóźwik przedstawił szczegółowe cele, które ujął w sześciu obszarach:

  • Sprawnie działająca Uczelnia w obliczu pandemii COVID-19 i jej skutków
  • Wysoki poziom badań naukowych
  • Nowoczesne kształcenie
  • Przyjazne środowisko pracy
  • Wspólna praca dla dobra Uczelni
  • Społeczna odpowiedzialność Politechniki Łódzkiej

Więcej informacji o programie wyborczym znajduje sie na stronie kandydata na rektora PŁ. (link is external)

Zgodnie ze Statutem PŁ kandydat na rektora jest opiniowany przez Senat uczelni, a ostateczne jego wskazanie należy do Rady Politechniki Łódzkiej.

Źródło: www.p.lodz.pl