TRZY STYPENDIA OD IMAGINE!

Kolejna szansa na TRZY STYPENDIA, tym razem od firmy IMAGINE!

O Stypendium może się ubiegać student/ studentka co najmniej trzeciego roku studiów jednolitych bądź trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub co najmniej pierwszego roku studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej lub Uniwersytetu Łódzkiego, który:

  • studiuje na Politechnice Łódzkiej na kierunku Grafika Komputerowa i Multimedia na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki; na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz w Centrum Kształcenia Międzynarodowego; na kierunku Informatyka na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki oraz w Centrum Kształcenia Międzynarodowego;
  • studiuje na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki lub Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej; na kierunku Analiza Danych na Wydziale Matematyki i Informatyki; na kierunku Business Management na Wydziale Zarządzania; na kierunku Kulturoznawstwo specjalność Nowe Media na Wydziale Filologicznym.

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2019/09/Regulamin_IMAGINE.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/program-stypendialny-imagine/

Aplikuj do 25 października 2019 r.

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/