TRZY STYPENDIA OD BSH


Przydałaby się dodatkowa kasa na nowy rok akademicki? Sprawdź może masz szansę na STYPENDIUM od BSH!

O Stypendium może się ubiegać student trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub student studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej, który:
– studiuje na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Mechatronika lub Mechanika i budowa maszyn;
– uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej.

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2016/09/Regulamin_BSH.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/stypendium-bsh/

Aplikuj do 27 października 2017 r.

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/
Stypendia Miasta Łodzi: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/

ZAPRASZAMY!