Trzy granty dla młodych naukowców z PŁ

Narodowe Centrum Nauki, w ostatniej rundzie konkursu MINIATURA 6, zakwalifikowało do finansowania 194 działania naukowe. Trzy z nich należą do młodych naukowców z Politechniki Łódzkiej.

W szóstej edycji  konkursu MINIATURA można było uzyskać finansowanie od 5 tys. do 50 tys. zł na badania wstępne, pilotażowe lub staże naukowe.
dr inż. Bolesław Szadkowski w laboratorium, fot. arch. prywatne
Prawie 50 tys. zł otrzymał dr inż. Bolesław Szadkowski z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników na Wydziale Chemicznym na badania pilotażowe: Projektowanie i analiza właściwości fizykochemicznych, proekologicznych środków barwiących o zdefiniowanych cechach funkcjonalnych.

-Projekt dotyczy opracowania innowacyjnych, funkcjonalnych środków barwiących na bazie surowców pochodzenia naturalnego. Zaplanowane w ramach grantu badania podstawowe przyczynią się nie tylko do lepszego zrozumienia mechanizmów formowania oraz działania funkcjonalnych środków barwiących na bazie barwników naturalnych oraz biopolimerów, ale umożliwią określenie wytycznych do projektowania nowych, proekologicznych indykatorów pH wykazujących działanie przeciwdrobnoustrojowe oraz zwiększoną stabilność chemiczną czy termiczną. Zaprojektowane w ten sposób funkcjonalne układy barwne będą mogły w przyszłości być stosowane jako nowoczesne indykatory pH lub antybakteryjne środki barwiące do tekstyliów, farb oraz kompozytów polimerowych – wyjaśnia cel swoich badań dr Szadkowski.

Ponad 42 tys. zł uzyskał dr inż. Rafał Kasikowski z Instytutu Elektroniki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki na badania wstępne nad Wpływem zjawiska rozpraszania strumienia magnetycznego przy szczelinie powietrznej na sprawność oraz parametry termiczne i magnetyczne elementów indukcyjnych w module do korekcji współczynnika mocy w przetwornicach impulsowych wysokich częstotliwości.

dr inż. Rafał Kasikowski, fot. arch. prywatne
-Moje zadanie polega na zaprojektowaniu i skonstruowaniu przetwornicy impulsowej wysokich częstotliwości typu PFC+LLC. Moduł PFC (ang. PFC – Power Factor Correction) może być skonfigurowany do pracy w trybie nieciągłego prądu, przy tzw. quasi-rezonansie, w trybie ciągłego prądu przy stałej częstotliwości lub w trybach mieszanych, w celu optymalizacji wydajności modułu PFC.  Wszystkie tryby pracy wymagają zaprojektowania dławika, ze szczeliną powietrzną, o odpowiednich parametrach.
Przetwornice impulsowe wysokich częstotliwości mają bardzo szerokie zastosowanie, od urządzeń audio‐video i technik informatycznych, do oświetlenia LED, automatów vendingowych, po urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia medyczne oraz laboratoryjne czy też, przy odpowiedniej konstrukcji, urządzenia pracujące przy podwyższonej temperaturze otoczenia i w środowiskach niebezpiecznych –  mówi dr Kasikowski o innowacyjnym zastosowaniu badań. – Połączenie typu PFC-LLC zapewnia osiągnięcie bardzo dużej sprawności przetwornicy jako całości (rzędu 95% – 97%) przy spełnieniu warunku wysokiego współczynnika mocy i relatywnie niskich emisji zakłóceń elektromagnetycznych – dodaje.

dr Jarosław Swaczyna z Instytutu Matematyki, fot. arch. prywatne
Prawie 34 tys. zł przyznano dr. Jarosławowi Swaczynie z Instytutu Matematyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej na staż naukowy u profesora Krzysztofa Ciesielskiego z West Virginia University, podczas którego będzie prowadził badania nad Układami dynamicznymi o znikającej pochodnej.
– Podczas stażu będę badał dość paradoksalne zachowanie układów dynamicznych określonych na zbiorze Cantora, gdzie wobec braku spójności, nawet spełnianie silnych warunków lokalnego zwężania nie pociąga ściągania całego układu do punktu – inaczej niż w przypadku układów określonych na przedziale. Szczególnie interesować mnie będą dodatkowe własności, jakie może mieć zbiór na którym określony jest taki układ dynamiczny – tłumaczy dr Swaczyna.

Młodzi naukowcy otrzymali w tej edycji MINIATURY środki o łącznej wartości ponad 7,7 mln zł. Celem konkursu jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych.

 

Źródło: Politechnika Łódzka